Reage al aertikoleto de Luis Ladeira pri la estonta rolo de UEA mi skribis la jenon: UEA ekzistas 100 jarojn baze de individuaj membroj, heredoj kaj UKoj. Ĝi neniam havis eĉ la plej etan kuraĝon ŝanĝi ion en la maniero labori. Ĝi ankaŭ nuntempe ne faros tion. Novajn vojojn ekiros aliaj - ne UEA. La eksperimenton de Herzberg eble iu sekvos aŭ Herzberg mem plivastigos, sed UEA ne helpos en tio. La instruadon en interreto ne faras UEA nek ILEI, tion faras E@I, Katalin Kovacs kaj TEJO helpataj de ESF, ne de UEA. Ĝi ankaŭ neniam helpos. Novaj esperantistoj lernintaj perrete ne komprenas kaj ne emas iri al aranĝoj kia UK. Slovakoj (denove E@I) entreprenis organizi kunvenon de tiuj gejunuloj. Novaj movadoj kaj ŝanĝoj okazos, sed ekster UEA. Mi ne kontraŭstaras UEA. Ĝi aktivu kaj agu tiel longe ĝis ĝi trovos sufiĉe da pagantoj por servoj kiujn ofertas UEA (Revuo, UKoj kaj kelkaj informoj). Samtempe agos kaj aktivos ĉiam pli da diversaj aliaj organizoj kaj unuopuloj. Sen ili ni ne havus iun ajn elektronikan servon kaj absolute ne la E-vikipedion. Sen ili ni ne havus belajn informfilmojn kiel Esperanto estas... Zlatko