Dankon al ĉiuj. Hodiaŭ (la 24-an de majo 2014) mia blogo atingis 100.000 vizitojn. Esence tio ne estas multe. En Ipernitio ekzistas homoj kun pli ol 250.000 vizitoj, sed ĉar en mia listo de amikoj kaj konatoj estas proksimume 300 personoj, dum tiuj kun multaj vizitoj havas multe pli vastan amikaron (kelkaj eĉ pli ol 5000), mi devus esti tre kontenta.
Hazarde ĝuste hodiaŭ aperis informo de Amri Wandel ke oni faris resumon de la nombrado de vizitoj por la Israela E-Ligo, mi vizitis ĝin kaj konstatis ke dum la sama periodo (de 2008) kiom mi havas ĉi tiun en Ipernitio, ĝin vizitis malpli ol 1000 homoj!
Nekredeble malmulte kompare kun nombro de vizitoj en individuaj blogoj. Certe, Israela E-Ligo estas unu el malpli grandaj E-ligoj, sed tamen la fakto pensigis min. Se ankaŭ aliaj paĝaroj de E-asocioj havas nur kelkmil, eventuale kelkdekmili vizitojn, dum la individuoj havas dekoble aŭ dudekoble pli, tio signifas ke la moderna komunika teknologio montras al ni, ke la individuajn esperantistojn praktike ne interesas organizita E-movado. Ili bonege komunikas kaj amuziĝas inter si pri ĉiuj eblaj temoj, sed ne trovas intereson vidi kion faras iliaj asocioj. Esperantistoj ankaŭ ne tro vizitas elektronikajn E-revuojn. Pri tio antaŭ ne longe skribis Libera Folio kaj montris ke monate vizitas ĝin 2-4000 vizitantoj, do mapli ol 50.000 jare. Kelkaj individuoj en Ipernitio havas pli da vizitoj.
Sed la individuoj estas ankaŭ tre laboremaj, inventemaj kaj produktemaj. Mi daŭre miras trovante eksterordinarajn produktojn de homoj, kiuj faras tion sole ĉe siaj komputiloj. Nia ipertiano Frank Merla produktis du tre grandajn kaj utilajn paĝarojn. Prof. E. Bick produktis bonegan aŭtomatan tradukilon WikiTrans kiu jam tradukis la tutan anglalingvan vikipedion al Esperanto kun 4,5 milionoj da artikoloj!!, multaj aliaj daŭre produktas video-filmojn, podkastojn, televidojn, kreas arkivojn (Szilvasy kreis arkivon pri sciencaj verkoj en E) kaj e-bibliotekojn, diversajn servojn, programojn por Esperanto en ĉiuj eblaj formatoj kaj teknikaj kondiĉoj. Nuzikaj grupoj viglas, eldonejoj de muzikdiskoj, elektronikaj libroj...
Ne nur individuoj agadas, sed ankaŭ institucioj kiuj ne apartenas al la oficialaj e-organizaĵoj: kiel la ŝtataj muzeoj (Vieno, Ŝodefono, Budapeŝto...), universitatoj (Kopenhaga, Amsterdama, Zagreba, pluraj ĉinaj...) kaj entreprenoj de esperantistoj kiuj estas ĉiam pli multnombraj.
Oni devas komenci paroli pri bonege evoluanta E-movado kadre de iu retaro en la virtuala mondo kiu ne estas ligita al oficiala E-movado, sed kiu estas LA EFEKTIVA MOVADO.
Ĉu ekestos novtipa organizformo sen kotizoj kaj membrecoj aŭ simple la popolo vivos sen forma organizo?