Karaj ipernitanoj, kiuj legos ĉi tiun artikoleton, mi tre petas vin aperigi ĝin ankaŭ en viaj blogoj ke vidu ĝin ankaŭ viaj geamikoj. Estas la lasta momento por aliĝi kun rabatitaj prezoj. Dankon.

DEKA JUBILEA KONGRESO DE EEU - RIJEKA (Kroatio) - JUSTA LINGVA SOLVO EN EU (6.-12.07.2014)
Kontribuu al vasta diskuto dum la kongreso pri lingva solvo por EU, en kiu prelegos ankaŭ neesperantistaj fakuloj kaj superaj politikistoj.
Aliĝu al la kngreso kiun aŭspicias ŝtatprezidanto de Kroatio kaj kontribuu al ĝia seriozeco kaj graveco.
Venu al bela mediteranea regiono, Adriatika marbordo, kaj spertu belegan naturon en facile atingebla parto de Eŭropo.
Subtenu la movadon en nova EU-lando per via ĉeesto.
Rabatita kotizo ĝis fino de marto
Informoj pri la kongreso: eeu-kongreso.webnode.com/
Informoj pri la antaŭkongreso: eeu-kongreso.webnode.com/anta%C5%AD-kaj-postkongresoj