La 26-an de majo 2008 okazis solenaĵo okaze de 100-jariĝo de Kroata Esperanto-Ligo kaj zagreba Esperanto-movado. (En 1908 fondighis en Zagrebo Kroata Espernto-Societo kvankam individuaj esperantistoj en kroatio lernis E-on multe pli frue). Ghin organizis KEL en la ĉefa kultursalono de Zagrebo, la koncertejo Vatroslav Lisinski kun 2000 sidlokoj. Tian Espeeranto-feston povas aranĝi verŝajne nur Zagrebo, ĉar mi dubas ke esperantistoj ie ajn aliloke en Eŭropo povas arigi 1500 spektantojn por festeno, sen havi internacian konsiston. En Zagrebo vivas miloj da homoj kiuj aŭ bone konas Esperanton aŭ almenaŭ iomete ĝin lernis. La solenaĵon planis kaj preparis Judita Rey Hudeček kaj Spomenka Štimec. Dum iom pli ol 2-hora programo oni prezentis la ĉefajn turnpunktojn en la kroatia E-historio per  ekrana prezento kaj intertempe prezentiĝis altkvalita kultura programo. Partoprenis 4 individuaj kantistoj (inter kiuj konata Zagreba operkantisto Neven Marzlečki), 1 ksilofonmuzikistino (nuna KEJA-prezidantino: Kaja Farszky), 2 romaaj dancistoj, tri muzikgrupoj (Aillu kun sudamerikaj kantoj, Makedona koruso Ezerke el Zagrebo, Dalmata »klapo« (virkoruso), ensemblo »1/8«, du gastkantistoj kun la grupo Ezerke,  du infangrupoj (elementa lernejo Davorin Terstenjak kaj infanhejmo el Lekenik) kaj grupo de kantistoj de malnovzagrebaj kantoj Angeluŝi. Aparte elstaris la lerneja grupo da infanoj kun tre placha programo.

Speciale impresis la bona gvidado, altprofesia plenumado, preskaŭ plena salono kaj la fakto ke kroataj esperantistoj kunkreas la kroatan kulturon kaj vigle kunlaboras kun la kroata ĝenerala socio.

Pri la aranĝo vaste raportis pluraj elektronikaj medioj kaj gazetaro de Zagrebo.