INFORMILO PRI SLOVENA PREZIDADO AL KONSILIO DE EU (en Esperanto) Numero 4, Aprilo 2008 KONSILIO DE EU POR ĜENERALAJ AFEROJ KAJ EKSTERAJ RILATOJ PRI OKCIDENTA BALKANO Okcidenta Balkano estis unu el la centraj temoj de la kunsido de la Konsilio de EU por ĝeneralaj aferoj kaj eksteraj rilatoj la 29-an de aprilo. Oni akceptis konkludojn kiuj malfermas novajn perspektivojn por la stabileco de Okcidenta Balkano. Oni konkludis ke Eu povas subskribi stabilig-aliĝan interkonsenton kun Serbio kaj esprimis kontenton pro akceptitaj reformoj de polico en Bosnio kaj Hercegovino, kiu rapidigos la procezon de stabilig-aliĝa interkonsento kun tiu ŝtato, kiu estos verŝajne subskribita en junio. Krome la Konsilio tre pozitive taksis la raporton de la Komisiono pri Okcidenta Balkano. PAROLO DE MINISTRO RUPEL OKAZE DE SUBSKRIBO DE STABILIG-ALIĜA INTERKONSENTO KUN SERBIO "Tio estas fortega signalo de EU al Serbio." Per tiuj vortoj prezidanto de Konsilio de EU por ĝeneralaj aferoj kaj eksterlandaj rilatoj, slovena ekstera minstro doktoro Dimitrij Rupel alparolis la reprezentantojn de ĉiuj landoj - membroj de EU kaj Serbio okaze de solenaĵo pro la subskribo de la Stabiliga kaj aliĝa interkonsento kun Serbio rande de la kunsido de la Konsilio de EU la 29-an de aprilo 2008 en Luksemburgio. Ministro Rupel diris ke EU deziras, ke Serbio aliĝu al eŭropa familio. "Eŭropo pretas kunmarŝi samvoje kun Serbio" Nun Serbio devas pruvi ke ĝi pretas por tiu paŝo." Serbio devas akcepti principojn kaj regulojn kaj valorojn de EU. Ankaŭ la plena kunlaboro de Serbio kun la internacia tribunalo en Hago restas kondiĉo por efektivigo de tiu interkonsento. La ministro finis la parolon invitante Serbion kaj serban popolon decidi por la ĝusta alternativo. Nome de Serbio la interkonsenton subskribis ties prezidanto Boris Tadić. MINISTROJ PRI TRAFIKO HAVOS NEFORMALAN RENKONTIĜON PRI PLIINTENSIGITA TRAFIKO KAJ PRI LA MEDIO Ministroj pri trafiko de la ŝtatoj membroj de EU neformale kunvenos la 6-an de majo en Brdo ĉe Kranj pro la priintensgita trafiko. La kunvenon gvidos slovena ministro por trafiko Radovan Žerjav. Oni traktos la daŭropovan trafiksistemon kiel defion, kiu devas konsideri principojn de daŭropova evoluo: ekonomion, socion, medion kaj etikon. Ili diskutos pri adapto de la pliintensigita trafiko al la klopodoj atingi la celon de EU ke ĝi fariĝu monda ekonomia influanto. Necesos certigi median kaj socian akcepteblon kaj atingi pli intensan trafikon kaj samtempe malgrandigi la malbonefikojn al la medio. Ili parolos ankaŭ pri la nuna tuteŭropa trafiko kaj financoj kiuj influas la evoluon de la trafiko kaj pri mallarĝaj gorĝoj ĉe ĉefaj eŭropaj koridoroj kaj kiel ilin forigi. INTERNACIA KONFERENCO PRI INTERGENERACIA SOLIDARECO La 28-an de aprilo ministrino pri laboro, familo kaj sociaj aferoj Marjeta Cotman malfermis en Brdo ĉe Kranj dutagan internacian konferencon pri intergeneracia solidareco kaj longdaŭra liverado. "Solidareco estas konsista parto de ĉiuj eŭropaj sistemoj. Sur ĝi ni fundamentas la sistemon de sociala ŝirmo, pensia kaj invalida asekuro kaj sanasekuro. Sed ne nur financaj aspektoj gravas. Same gravas ankaŭ kunlaboro, interkompreno kaj kunvivado de generacioj." ŝi diris. Centraj temoj de ambaŭ tagoj de la konferenco estas intergeneracia solidareco kaj longdaŭra liverado pri kio la partoprenintoj interŝanĝis sciojn, spertojn kaj ekzemplojn de bona praktiko. La konferencon partoprenis ankaŭ aliaj ministroj: Vladimir Špidla, eŭropa komisionano por laboro, socialaj aferoj kaj egalaj ŝancoj, Pedro Manuel Dias De Jesus Marques, ŝtatsekretario de la Portugala ministerio por laboro kaj sociala solidaro, Viera Tomanová, slovaka ministrino pri laboro, socialaj aferoj kaj familio, multnombraj eŭropaj fakuloj kaj reprezentantoj de ŝlosilaj interesgrupoj. PLI GRAVAJ OKAZINTAĴOJ DUM APRILO · La 22-an de aprilo 2008 Konsilio de EU, kiun prezidas slovena kanceliero Janez Janša, raportis pri sia laboro al Europa parlamento en Strasbourgo dum ties plenkunsido. · La 17-an kaj 18-an de aprilo okazis en Brdo ĉe Kranj dutaga neformala kunveno de ministroj pri sano. Prezidis slovena ministrino pri sanaferoj. · La 14-an de aprilo okazis en Ljubljana neformala kunveno de ministroj por konkurenco kaj esploroj. La kunvenon gvidis slovena ministrino pri supera instruado, sciencoj kaj teknologio Mojca Kucler Dolinar. · La 14-an de aprilo kunvenis Konislio pri agrikulturo kaj fiŝkaptado en Bruselo. La kunvenon gvidis slovena ministro por agrikulturo, arbaroj kaj nutrado Iztok Jarc. KONFERENCO DE NERISTARAJ ORGANIZAĴOJ La 9-an kaj 10-an de junio okazos en Brdo ĉe Kranj konferenco de porevoluaj neregistaraj organizoj . La ĉeftemo de la kunveno estos "Interkultura dialogo kaj edukado por evoluo - kontribuo de edukado al konsciigo por evoluo por realigo de europa interkonsento rilate la evoluon" Limdato por aliĝoj: la 7-a de majo al: conference@sloga-platform.org / Povšetova 37, Ljubljana aŭ per fakso: 00386-1 542 14 24 La celo estas kunlabore kun eŭropa evoluiga reto Concord prepari slovenan strategion por edukado por evoluo kaj fortigi partnerecon inter neregistaraj organizoj kaj aliaj interesitoj sur tiu ĉi kampo. KALENDARO POR MAJO 27.04.2008 - 30.04.2008 Neformala kunveno de ataŝeoj por la medio 29.04.2008 - 30.04.2008 Neformala kunveno de Komitato por sociala ŝirmo (SPC) 30.04.2008 COREPER II 30.04.2008 Triopo EU – Novzelando 30.04.2008 Politika kaj sekureca komitato (PSC) 30.04.2008 COREPER I 04.05.2008 - 06.05.2008 Regiona seminario pri eksporto de armiloj kaj soldataj ekipaĵoj 05.05.2008 - 07.05.2008 Konferenco e-Sano 05.05.2008 - 06.05.2008 Neformala kunveno de ministroj pri trafiko 05.05.2008 Neformala kunveno de laborgrupo pri energio je alta nivelo 06.05.2008 - 07.05.2008 Eŭropa patentforumo kaj eŭropa inventanto de la jaro 2008 06.05.2008 Triopo EU – Turkio 06.05.2008 - 08.05.2008 39-a kunveno de COSAC 06.05.2008 Politika kaj sekureca komitato (PSC) 07.05.2008 - 08.05.2008 Parta plenkunsido de Eŭropa Parlamento - Prezento de la reprezentantoj de Konsilio de EU antaŭ la Parlamento 07.05.2008 Konferenco “Eŭropa Unio kaj Sudorienta Eŭropo: per komuna vizio de moveblo ni kunligas la homojn" 07.05.2008 COREPER I 07.05.2008 COREPER II 08.05.2008 Politika kaj sekureca komitato (PSC) 13.05.2008 - 15.05.2008 "Novaj paradigmoj, novaj modeloj - Kulturo en eksterlandaj rilatoj de EU" kaj neformala kunveno de direktoroj pri internaciaj rilatoj en kulturo 13.05.2008 COREPER II 13.05.2008 Politika kaj sekureca komitato (PSC) 13.05.2008 - 14.05.2008 Konferenco i2010 14.05.2008 COREPER I 14.05.2008 Konsilio pri ekonomiaj kaj financaj aferoj (ECOFIN) 14.05.2008 - 15.05.2008 Kunveno de ĝeneralaj direktoroj por teritoria kohezio kaj evoluo de urboj 15.05.2008 - 18.05.2008 Neformala kunveno COREPER II 15.05.2008 Kunveno de EU-kunordigantoj sur la kampo de drogoj 15.05.2008 EU(27) – LAK (Latinameriko & Kariboj) 15.05.2008 - 16.05.2008 Interkonsento pri malfermita aerspaco inter EU kaj Usono (2a fazo de intertraktradoj) 16.05.2008 Armea komitato de EU konsistanta el ĉefoj de generalstaboj 16.05.2008 Pintkunveno EU – LAK 16.05.2008 COREPER I 16.05.2008 - 17.05.2008 7-a eŭropa kunveno de personoj, kiujn trafis malriĉeco 16.05.2008 Politika kaj sekureca komitato (PSC) 17.05.2008 Pintkunvenoj inter EU kaj Anda Komunaĵo, EU kaj Cariforum, EU kaj Ĉilio, EU kaj Meksikio, EU kaj Mercosur kaj EU kaj Mezameriko 19.05.2008 - 21.05.2008 5-a konferenco de eŭropa arbarligna teknologia platformo – FTPC5 19.05.2008 Europa konferenco Easy: „Signifo de imposta leĝfarado kaj subtena medio cele al stimulado de investado internacinivele al novinventaj entreprenoj en ilia komenca fazo" 19.05.2008 - 20.05.2008 Kunveno se supera konsultgrupo pri la estonto de eŭropa politiko sur la kampo de juro 19.05.2008 Marpolitiko – eŭropa tago de marnavigado 19.05.2008 - 20.05.2008 Konsilio por agrikulturo kaj fiŝkaptado 19.05.2008 - 21.05.2008 Administra komitato de Europol (Polica organizo) 20.05.2008 - 21.05.2008 Plenkunsido de Eŭropa Parlamento - Prezentiĝo de reprezentantoj de la Konsilio antaŭ la EP 20.05.2008 - 21.05.2008 Politika kaj sekureca komitato (PSC) 21.05.2008 - 22.05.2008 Eŭropa tago de konkurenco kaj aĉetantoj 2008 21.05.2008 - 22.05.2008 Konsilio por edukado, junuralo kaj kulturo (EYC) 22.05.2008 Triopo EU – Ukrajno 22.05.2008 - 23.05.2008 Eŭropa atomforumo 22.05.2008 COREPER II 22.05.2008 - 23.05.2008 Konferenco "Konvencio pri rajtoj de invalidoj - punkto sur papero aŭ /kaj realeco?" 23.05.2008 COREPER I 25.05.2008 - 27.05.2008 Neformala kunveno de ministroj pri agrikulturo 26.05.2008 EU – Konsilio por kunlaboro en la Golfo 26.05.2008 Triopo de ministroj por scienco: EU – Rusio 26.05.2008 - 27.05.2008 Konsilio por ĝeneralaj aferoj kaj eksterlandaj rilatoj(GAERC) kune kun ministroj pri defendo kaj ministroj por evoluo 27.05.2008 Triopo EU – Verdkabaj Insuloj 27.05.2008 Triopo EU – EGP (Eŭropa ekonomia spaco) 27.05.2008 Konsilio por aliĝoj de EU - Moldavio 27.05.2008 Konsilio por aliĝoj de EU – Turkio 28.05.2008 - 29.05.2008 Kunveno de grupo da policaj ĉefoj EU-EPCTF 28.05.2008 COREPER I 28.05.2008 COREPER II 29.05.2008 Internacia biznisa konferenco de aŭtomobilprodukta grupego (ACS) - kun pritrakto de ekologie efikaj produktoj en aŭtomobila industrio 29.05.2008 - 30.05.2008 Konsilio pri konkurenco 30.05.2008 Politika kaj sekureca komitato xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ESPERANTO-REDAKCIO MULTLINGVISMA KONSULTIĜO EN BRUSELO Kiel plia paŝo en la procezo de konsultiĝoj Eŭropa Komisiono organizis publikan interkonsultiĝon en Bruselo la 15-an de aprilo 2008 por pridiskuti plej gravajn temojn kiujn rezultigis reta enketado de fakuloj kaj organizaĵoj enplektitaj en lingvoinstruado kaj promociado de lingva diverseco. La rezultoj de tiu diskuto kaj la enketa konsultiĝo reflektiĝos en konkludoj de Komisiono pri Komunikado kaj Multlingvismo, kiu estos publikigita en septembro. La materialoj sur kiuj baziĝis la diskuto estas legeblaj interrete. La rezultoj de la interreta konsultiĝo, en kiu menciiĝas Esperanto en grupo de demandoj 3, punkto 6 eĉ 4-foje troviĝas ĉi tie: ec.europa.eu/dgs/education_culture/consult/know_en.html (Full english version) La materialo pri la starpunktoj de Supera Grupo por Multlingvismo troviĝas ĉi tie: ec.europa.eu/dgs/education_culture/consult/index_en.html Laborlingvo de la konsultiĝo estis la angla, la franca, la germana, la itala, la pola kaj la hispana. En la konferenco inter proksimume 150 personoj, kiun gvidis Eŭropa Komisionano por multlingvismo, Leonard Orban partorenis ankaŭ 3 esperantistoj: Sean O Riain, Jozef Reinvart kaj Maja Tišljar. Ili diskutis en 2 laborgrupoj kaj baze de tio en la finajn konkudojn oni ankaŭ decidis enmeti la proponon ke Esperanto povas esti efika antaŭrimedo por lerni aliajn fremdlingvojn. La prezidanto de EEU aktive laboras por ke tiu konkludo vere estu ankaŭ en la papera formo de la konkludoj de la Komisiono pri Komunikado kaj Multlingvismo, kiujn oni publikigos en septembro. EŬROPA KOMISIONO APROBIS AL EEU SUBVENCION POR OFICEJO KAJ OFICISTO EN BRUSELO EEU prezentis ampleksan peton novembre al Eŭropkomisiona Buroo por edukado kaj kulturo EACEA (EACEA - Education Audiovisual & Culture Executive Agency) okaze de konkurso AKTIVA CIVITANECO, kiu antaŭvidis finacadon de funkciaj kostoj de eŭropnivelaj organizoj kiuj kontribuas al aktiva civitaneco. La peton ellaboris Maja Tiŝljar kiel provizora oficisto de EEU en Bruselo kun la helpo de la sekretario de EEU. Meze de aprilo 2008 EACEA publikigis rezultojn de la konkurso kaj inter aliaj organizoj ili aprobis ankaŭ la peton de EEU je iom mapli ol 56.000 euroj por funkciaj kostoj en la jaro 2008. Tio estas 80% de la planitaj kompletaj kostoj kaj la aliajn 20% EEU devas prizorgi mem, kion ĝi faros per la helpo de sinjoro Etsuo Myoshi kaj la propraj kotizoj. La financoj kovras la salajrojn de la oficisto, la kostojn de la oficejo (kiun EEU luis ekde februaro 2008 en la Domo de Internaciaj Organizoj MAI en strato Waŝington en Bruselo kaj materiajn kostojn de planitaj aktivecoj. Tio estas la unuan fojon ke EU financas iun Esperanto-organizon por ties funkciado kaj ekzisto kaj grava paŝo sur la vojo al certagrada oficialigo de Esperanto. Aparte necesas substreki ke EK aprobis financadon nur al 36 eŭropnivelaj organizoj inter pli ol 300 petintaj.