SLOVENA PREZIDADO, BULTENO DE MARTO 2008 (ESPERANTO)

 

 

 Malfermiĝis internacia Konferenco »Eŭropo, la mondo kaj humaneco en la 21-a jarcento« en Ljubljana

Internacia konferenco “Eŭropo, la mondo kaj humaneco en la 21-a jarcento”  okazinta inter la 10-a kaj 12-a de aprilo en Ljubljana estis centra evento dediĉita al la Eŭropa jaro de interkultura dialogo. La konferenco klopodis respondi al la demando kia estas mesaĝo de la nuna Eŭropo pri la fundamentaj problemoj de la mondo baze de la propra humanisma heredaĵo kaj kion povas diri la globalismo, kiun ni ankoraŭ ne bone komprenas, al Eŭropo.

La solenan parolon havis Jan Figel, eŭropa komisionano por edukado, kulturo kaj junularo.

La konferencon organizis Instituto de Nova Revuo kun subteno de Slovenia Ministerio pri kulturo kaj partoprenis famaj politikistoj, filozofoj, humanistoj inter kiuj Remi Braque, Bronislav Geremek, Alain Finkelkraft, Bernhard Waldenfels kaj Drago Jančar.

 

 

 

 

 

 

Ministro Bajuk en la brusela imposta forumo 2008:

»Impostpolitiko havas gravan rolon por la kresko de Eŭropo«

Andrej Bajuk, ministro pri financoj de RS kaj prezidanto de la Konsilio por ekonomiaj kaj financaj aferoj (ECOFIN), parolis en Bruselo al la brusela impostforumo okazinta la 7-an kaj 8-an de aprilo. La ĉeftemo »Impostpolitiko: instigado al konkurenckapablo kaj kresko laŭ eŭropa maniero«.

Ministro Bajuk parolis pri la ebloj kiujn prezentas la impostpolitikoj rilate stimuladon de la ekonomia kresko en Eŭropo kaj substrekis kvin aspektojn de impostpolitiko. Unue, formi laŭŝtupan impostsistemon  kun impostliberigoj, apartaj faciligoj kaj stimuloj signifas havi gravan ilon en ĉiu ŝtato kiu provas uzi impostsistemon por instigi la kreskon kaj evoluon. Due, supervideblo kaj simpleco de impostsistemo kontribuas al  pli facila plenumo de impostdevoj kaj al pli efika funkciado de impostorganoj. Trie, dum la impostado kaj kresko gravas ankaŭ zorgo pri sociaj taskoj kadre de sanaj fiskaj politikoj, ĉefe pro la defioj kiujn prezentas la globaligo kaj daŭra kresko de pliaĝuloj en la socio. Kvare, impostoj estas esenca parto de kreado kaj plifortigo de komuna eŭropa merkato, kiu estas grava stimulilo de la kresko. Kvine, komencon de EU antaŭ kvardek jaroj prezentis la establo de la Dogana Unio kaj antaŭ ne longe oni akceptis novan, modernigitan doganan leĝaron, kies esenca intenco estas stimuli konkurenckapablon de eŭropaj entreprenoj sur la monda merkato.

En EU lastatempe post plurjaraj kreskoj de la impostoj iom la stato stabiliĝis, kvankam EU estas ankoraŭ  regiono kun relative alta grado de impostado kaj en iuj ŝtatoj oni havas la plej altajn impostojn inter la evoluintaj landoj. Parto kolektita per impostoj de Malneta Socia Produkto, inkluzive kun la porsocialaj pagoj estas inter 50% (en Svedio) kaj 28% (en Rumanio). En la strukturo de la kolektitaj impostoj la plej altan pozicion havas la nerektaj impostoj (perantaj), kiuj prezentas ĉirkaŭ 35% de la tuto.

Ministro Bajuk menciis impostajn temojn, kiujn oni havas je la tagordo de la kunsido de ECOFIN en la tempo de la slovena prezidado. »Ni okupiĝas pri proponoj kiel modernigi kaj simpligi impostajn regulojn. Necesas direktiĝi al  pli efika batalo kontraŭ la imposttrompoj, aparte rilate la Impostojn je Pligajnita Valoro.«

 

 

 

 

Eŭropo unueca rilate pluan realigon de la projekto Galileo

Eŭropa Unio faris la 8-an de aprilo decidan paŝon rilate la realigadon de la projekto Galileo, kiu ĝis nun estis la plej granda teknologia defio  por Eŭropa Unio sence de certigo de la propra satelit-naviga sistemo kiu akcelas eŭropan industrion tiukampe. Ministroj por trafiko de EU subtenis proponon, t.e. realigan decidon pri Galileo, kio estas jura bazo por efektivigo de la budĝeto kaj tio ebligas novan administran strukturon de la projekto.

"Ni sendis al Eŭropo kaj la mondo klaran signalon, ke Eŭropo plu estas fidela al sia tasko oferti al siaj civitanoj ĝis la jaro 2013 kvalitan satelitan navigan servon. Kreiĝos novaj laborpostenoj kaj Eŭropo firme staros je la flanko de alte teknologie evoluintaj mondaj potencoj", deklaris la prezidanto de la Konsilio de EU por trafiko kaj slovena trafikministro magistro Radovan Žerjav.

 

EŬROPA KONSILIO KUNSIDIS LA 13-an KAJ 14-an DE MARTO EN BRUSELO

Printempa Europa konsilio akceptis konkludojn: La cxeftemoj: nova trijara lisbona strategio por ekonomia kresko kaj laborpostenoj, medi-klimata fasko kaj certigo de stabileco de internaciaj financaj merkatoj.

Printempaj kunsidoj de Europa Konsilio estas tradicie dediĉitaj al ekonomiaj temoj. Ĉi-kaze la gvidantoj dediĉis sian atenton antaŭ ĉio al starto de nova ciklo de la novigita lisbona strategio por la periodo de 2008-2010, al la medi-klimataj ŝanĝoj kaj energetika stabileco kaj stabileco de merkatoj.

La registarprezidantoj konfirmis la validecon de integraj direktivoj por la ekonomia kresko kaj laborpostenoj kaj donis kelkajn gravajn direktivojn por la sekva ciklo de la lisbona strategio. Ili formis t.n. "kvinan liberecon" pri libera fluo de scioj, akcentis la gravecon de kreiveco kaj de etaj kaj mezgrandaj entreprenoj por la estonta evoluo de eŭropa ekonomio. Aparte ili atentis ankaŭ pri la koncepto de elasta sekureco kadre de sociala aspekto de la lisbona strategio.

Sur la kampo de energetik-mediaj demandoj Eŭropa Konsilio difinis politikajn direktivojn por plua prilaboro de leĝodona fasko kaj konfirmis laborhoraron por ties akcepto. Eŭropa Konsilio kontrolis ankaŭ la progreson sur la kampo de plua liberaligo de la interna merkato pri elektra energio kaj tergaso kaj aprobis Strategi-energetikan teknologian planon.

La registarprezidantoj parolis ankaŭ pri la rolo de ŝtatposedaj fondusoj kaj  la stato sur financaj internaciaj merkatoj. Pri tio  baze de la laboro de financaj minstroj ili proponis kromajn aktivecojn por plialtigi la nivelon de la travidebelco kaj plibonigo de la funkciado de merkatoj.

 

 

Neformala renkontiĝo de eksterlandaj ministroj (Gymnich), 28-29.03. ĉe Ljubljana

 

 

Inter la 28-a kaj la 29-a de marto okazis en Brdo ĉe Kranj, en la kongrescentro neformala renkontiĝo de eksterlandaj ministroj de la ŝtatoj membroj de EU - Gymnich, kiun prezidis slovena eksterlanda ministro d-ro Dimitrij Rupel.

Ili traktis la problemojn de la Proksima Oriento, pri Sirio kaj Irano. Okazis ankaŭ diskuto pri rilatoj de EU kun Rusa Federacio. La lasta temo estis traktado kaj serĉado de solvoj por firmigi la pacon sur Okcidenta Balkano kaj por revivigo de la Tesalonika programo per kiu EU en 2003 garantiis al ĉiuj balkanaj landoj eŭropan estontecon.

Fine oni ankaŭ tuŝis la interkulturan dialogon.

 

 

KUNLABORO DE NROj KUN LA ORGANOJ DE SLOVENA PREZIDADO AL KONSILIO DE EU

 

Aktivecoj de neregistaraj organizoj (NROj) por konektiĝi al preparoj por la prezidado de Slovenio al la Konsilio de EU komenciĝis  en 2006. Tio okazis kadre de projekta grupo de Cetro por informado, kunlaboro kaj evoluo de neregistaraj organizoj CNVOS, kiu starigis retportalon Predsedovanje.si  je la adreso: (http://www.predsedovanje.si/ ).

Ĉe tiu portalo oni havas je dispono de la mezo de la jaro 2007 aliron al informaj kaj komunikaj retaj iloj per kiu la neregistaraj organizoj, aliaj organizoj de civitanoj kaj unuopuloj  povas informiĝi pri la prezidado far Slovenio.

En informa parto de la portalo ĝis la fino de februaro 2008 oni aperigis pli ol 50 ĉefartikoloj, kiuj rilatas al la plej gravaj eventoj por la negeristaraj organizoj kaj pli ol 170 artikoloj kiujn la NROj trovis  gravaj por sia laboro (egaleco de sekso, intergeneracia kunlaboro, interkultura dialogo, gejunuloj por EU, EU por gejunuloj, medio kaj energetiko, estontaj prioritatoj de EU, evolukunlaboro kaj najbaroj de EU).

Troviĝas tie ankaŭ starpunktoj de negeristaraj organizoj ligitaj al decidprocezoj dum la prezidado kaj esencaj poltikaj dokumentoj.

En komunika parto troviĝas diversaj helpiloj: forumo, ĉe kiu okazas priservataj e-diskutoj kaj e-konsiliĝoj, e-enketoj kaj e-agadoj, kaj la rezulto de ili estas superrigardeblaj komunaj proponoj, iniciatoj kaj starpunktoj de NROj rilate politikajn priooritatojn de la prezidado. La forumo okazas ĉe: http://www.predsedovanje.si/forum)  en la slovena lingvo.

 

KULTURA PROGRAMO

SE vi klikas al la ligilo : http://www.eu2008.si/includes/Downloads/misc/publikacije/KULTweb.pdf vi trovos kompletan kulturan programon dediĉitan al Eŭropa Kulturo dum la tempo de la slovena prezidado. Ĝi estas plurlingva.

 

 

POLITIKA KALENDARO POR APRILO

- 11.04.2008 renkontiĝo de policaj ĉefoj EPCTF

- 11.04. 2008 COREPER I (Komisiono de konstantaj reprezentantoj)

- 11.04.2008 - 13.04.2008 Neformala renkontiĝo de ministroj pri medio

- 14.04.2008 Konsilio por agrikulturo kaj fiŝkaptado

- 14.04.2008 - 16.04.2008 Neformala renkontiĝo de ministroj pri konkurenckapablo

- 15.04.2008 - 16.04.2008 11-a renkontiĝo  de altaj reprezentantoj por komerco kaj investoj de ŝtatoj membroj de EU kaj kelkaj aziaj ŝtatoj

- 15.04.2008 Politika kaj sekureca komisiono (PSC)

- 16.04.2008 COREPER II

- 16.04.2008 COREPER I

- 17.04.2008 - 18.04.2008 Partneroj pri la firmigo de paco: kunlaboro de neregistaraj organizoj kaj EU je la temaro »Infanoj, kaptitaj de situacioj de armitaj konfliktoj«

- 17.04.2008 - 18.04.2008 Neformala renkontiĝo de ministroj pri sano

- 17.04.2008 - 18.04.2008 Konsilio pri justico kaj internaj aferoj (JHA)

- 18.04.2008 COREPER I

- 18.04.2008 - 20.04.2004 Junulara evento

- 18.04.2008 Politika kaj sekureca komisiono (PSC)

- 19.04.2008 - 22.04.2008 Renkontiĝo de ĝeneralaj direktoroj

- 20.04.2008 - 22.04.2008 Neformala renkontiĝo de Komisiono pri kulturo

- 21.04.2008 - 22.04.2008 Kunsido de direktooroj por defendpolitiko de la ŝtatoj membroj 

- 21.04.2008 - 22.04.2008 Internacia Energetika Forumo

- 21.04.2008 - 22.04.2008 Laborgrupo EUPAN por elektronika administardo

- 22.04.2008 - 23.04.2008 Plenkunsido de Eŭropa Parlamento – prezentiĝo de reprezantantoj de la Konsilio

- 22.04.2008 Plenkunsido de la EP – parolo de ŝtatsekretario por eŭropaj aferoj Janez Lenarčič al konferenco de reprezentantoj de komisionoj de EP

- 22.04.2008 - 23.04.2008 Politika kaj sekureca komisiono (PSC)

- 23.04.2008 - 24.04.2008 –  Laborgrupo EUPAN por administrado de oficistoj – 2-a renkontiĝo

- 23.04.2008 Pinta renkontiĝo inter EU kaj Japanio

- 23.04.2008 - 30.06.2008  Ekspozicio »Slovena arto de la Moderna epoko«

- 23.04.2008 - 24.04.2008 COREPER I

- 24.04.2008 - 25.04.2008 Agadplano de nanoscienco 2005-2009 – Enperioda raporto: Defioj de la sekvaj du jaroj

- 24.04.2008 - 25.04.2008 Konferenco: Laboro por gejunuloj – bonstato por ĉiuj.

- 25.04.2008 - 26.04.2008 Eŭropo post Lisbono: Interplektiĝado inter konkurenckapablo kaj daŭropova evoluo

. 27.04.2008 - 29.04.2008 Konferenco »Intergeneracia solidareco por socioj  de kunekzistado kaj socia interligiteco«

- 27.04.2008 - 30.04.2008 Neformala kunsido de ataŝeoj por medio

- 28.04.2008 Konsilio por aliĝoj: EU - Egiptio

- 28.04.2008 Stabilig-aliĝa konsilio: EU - Kroatio

- 28.04.2008 - 29.04.2008 Eŭrostudento III: raporto

- 28.04.2008 - 30.04.2008 Neformala renkontiĝo de komisiono 33 por tekstilo

- 28.04.2008 Triopo: EU - ECOWAS

- 28.04.2008Triopo EU -OVSE

- 28.04.2008 - 29.04.2008 Renkontiĝo de koncernaj organoj de la ŝtatoj membroj taskigitaj por prezoj kaj reenbursado de medikamentoj

- 28.04.2008 - 29.04.2008 Konsilio por ĝeneralaj aferoj kaj eksteralandaj rilatoj (GAERC)

- 29.04.2008 Triopo EU - Rusio

- 29.04.2008 - 30.04.2008 Neformala renkontiĝo de Komisiono por sociala ŝirmado (SPC)

- 29.04.2008 - 30.04.2008 Politika kaj sekureca komisiono (PSC)

- 30.04.2008 COREPER II

- 30.04.2008 Triopo EU - Novzelando

- 30.04.2008 COREPER I

 ___________________________________________________________________________

RUBRIKO DE LA REDAKCIO DE EEU

ADMINISTRANTO DE MULTLINGVA PORTALO DE EU-KOMISIONANO LEONARD ORBAN BLOKAS INTERVENOJN DE ESPERANTISTOJ

Laŭ la informo de Leo de Cooman:

Mi retpoŝte diskutis kun la estro de la forumo de komisionano Orban.

 

Je via informo mi ĉi-sube esperantigis parton el la respondo de la forumestro. Bonvolu relegi la mesaĝon de s-ro Orban mem (ĉe  http://tinyurl.com/3axb5q  ) precipe lian deklaron: "... sed la multlingveca forumo fakte ankaŭ estas celata kiel ĝenerala diskutejo, ne nur por diskutoj inter vi kaj mi. ..."

Bonvolu kompari tiun deklaron de Orban kun la  ĉi-suba mallarĝa interpreto de la forumestro, surbaze de kiu li blokas niajn mesaĝojn.

Okaze de la kvardekjariĝo de la murdo je Martin Luther King mi sendis mesaĝon dirante, ke ankoraŭ aliaj manieroj ekzistas por silentigi homojn.

Kiel mi atendis, ankaŭ tiu mesaĝo ne aperis (ĝi ja tuj aperis ĉe Margot Wallström! Aprecinde!)

La publikigo en la Orbana forumo lastatempe estas ekstreme malrapidigita, ŝajne eĉ simple blokita: simpla maniero silentigi nin!

Estas evidente, ke tiu forumestro ne tre ŝatas nian lingvon!

 

Jen la vortoj (kolorigis mi) de la forumestro Ian Andersen, Ian.Andersen@ec.europa.eu  ĉefo de la tradukista servo:

"Jen kelkaj klarigoj pri tio, kio estos aŭ ne estos publikigata: ĉiuj mesaĝoj rilataj al la temo estas publikigataj. Neniu el la Esperantaj mesaĝoj iel alproksimiĝas al la nuna temo, nome: Ĉu vi en via ĉiutaga vivo estas konfrontata kun problemoj, kiuj koncernas fremdajn lingvojn, tio signifas kun malbonaj aŭ mankantaj tradukoj, ekzemple de produktpriskriboj aŭ manlibroj?

 

Mesaĝoj, kiuj klare ne konformas al la "karaktero" de ĉi tiu forumo, kiaj spamo, reklamo, malfermitaj leteroj al registaroj kaj similaj, estas tuj forigataj. "

 

Leo De Cooman 

 

NI PROPONU NOVAN  PRINCIPON PRI LABORLINGVOJ EN EU

Kial ni ne estu »realismaj« kaj traktu la ekzistantajn problemojn de la nuna stato en kiu simple oni ne uzas Esperanton? Ni postulu ion alian.  Ni postulu ion por iomete egalrajtigi la homojn en EU lingve, almenaŭ rilate al financoj. Ĉiuj eŭropanoj kiuj korespondas kun EU-instancoj baze de kiu ajn konkurso aŭ alia formo de financa rilato devas korespondi en NEPROPRA lingvo. Sekve, britoj kaj irlandanoj ne rajtus skribi, sendi projektojn kaj fari kontraktojn kun EU en la angla. La aliaj rajtus.

Tiu principo metus ĉiujn en la pozicion egalrajtan kaj elvokus britajn protestojn kaj montrus al  ili kio trafas homon, kiu devas oficiale rilati al sia  administrado per nepropra lingvo. Eble ĝuste pro tio la britoj komencus serĉi pli bonan solvon. Ĉu ni ne povus ekz. peti la parlamentaninojn esperantistinojn aŭ la grupon por internacia lingvo en EP (kiun ni planas starigi) por prezenti tian leĝproponon? Certe la Radikala Partio volos prezenti tian proponon, se ne aliaj.

 

Zlatko Tišljar