Mi trovis en la reto la jenan dokumenton, kiu efektive parolas pri la nuna
pensado de EU-gvidantoj rilate eŭropan identecon kaj komunajn valorojn:
http://www.euractiv.com/de/zukunft-eu/europaische-identitat-werte/article-155078 
El ĝi klare videblas ke nek EU-politikistoj nek filozofoj klare vidas kio
devus kunligi eŭropanojn, kiel krei komunan identecon.
Oni ne vidas ke la homan apartenon difinas firmeco de lia kredo kaj fido
al sia grupo. Kaj la kredo eliras el  ideologio, per kiu oni edukas la
homojn ekde infanaĝo. Homoj sentas forte siajn naciajn identecojn ĉar
ili estas edukitaj pri naciaj ideologioj kiuj inkluzivas la historion,
kulturon, morojn kaj ofte ankaŭ religiojn. La homoj ne pretas sin oferi
por juraj principoj (kiel homaj rajtoj, demokratio kaj jurŝtato) sed por
ideoj kiuj diras al ili ke grupo al kiu ili apartenas estas aparte valora,
certamaniere pli valora ol aliaj, kaj tial ili donas la sencon ankaŭ al
iliaj vivoj. Sekve identecon ne kreas raciaj faktoroj sed kredo pri ideoj
kaj "valoroj" kiuj elstarigas la propran grupon. Tial multe pli efikis
rasismaj ideologioj de Hitler kaj komunismaj de Stalin ol raciismaj
paroloj pri demokratio kaj jurŝtato. Sed homoj havas multajn identecojn
samtempe (regionan, urban, familian, religian, nacian, ktp) kaj tial
necesas elkonstrui  plian europan: sekve eduki ĉiujn gejunulojn en
lernejoj ne nur por la naciaj valoroj sed ankaŭ por la europaj. Kaj kiuj
estas la eŭropaj valoroj? Simple necesas elkonstrui eŭropan ideologion:
aron da ideoj pri eŭropaj valoroj kiuj  faros nin ĉiuj fieraj pri tio ke
ni estas eŭropanoj,  pri vivprincipoj kiuj estas pli bonaj ol tiuj en
aliaj mondopartoj.
Certe inter tiuj principoj kaj iraciaj valoroj unuan lokon havas la PACO.
Ĝi ne estas afero memkomprenebla, ĉar ja Usono tute ne havas pacon kiel
idealon kaj ankaŭ ne multaj aliaj mondopartoj. Ankaŭ Eŭropo ne serioze
komprenis la gravecon de paco ĝis la dua mondmilito. La dua principo
estas sociala solidareco. Ankaŭ ĝi ne estas valoro serioze konsiderata
ekster Eŭropo. La tria principo estas subsidiareco - nova principo laŭ kiu
suvereneco venas de sube kaj ne de supre kaj fine la principo, ke
diferencoj estas valoro (diferencaj nacioj, lingvoj, kulturoj kaj
religioj!!! prezentas valoron ĉar el la diferencoj kreskas multe pli
interesa kaj kreiva Eŭropo ol el unuforma ŝtato).
Tiuj principoj eliris el Eŭropo kaj ne apartenas aparte al iu ajn el
eŭropaj nacioj. Pro tiuj principoj mi fieras esti eŭropano.
EU-politika elito efektive ne kapablis difini tiujn simplajn valorojn kaj
baze de ili ellabori lernejan edukobjekton por eŭropa konscio kaj
identeco.
Sed la ideologio kaj valoroj ne sufiĉas, se oni ne havas komunajn
simbolojn. Kelkajn ni ja havas kiel la himno, la flago - en 13 EU-ŝtatoj
ankaŭ la komuna mono, sed tiuj simboloj estas nur flankaj. La centra
simbolo por grupa aparteno en ĉiu grupo estas grupa esprimilo: lingvo,
dialekto, slango. Sen aparta eŭropa lingvo alia ol naciaj lingvoj,
regionaj au lokaj dialektoj, ne eblas firmigi la apartensenton bazitan je
komuna ideolgio.
Tial mi opinias ke estas ĝuste nia tasko, tasko de Eŭropaj esperantistoj
instrui la eŭropan eliton pri tio.