La vizaĝo griza, distordita,
la okuloj sovaĝaj,
la buŝo kraĉanta sakrovortojn.
Streĉitaj muskoloj.
Kriegas malsentoj
el buŝo munkeca.
Spiregoj ekstreme ekscitaj.
La manoj volas frapegi,detruadi, rompadi, mortigi…
Ĉion: aferojn, katon, homfraton…
Pro kio la kolerego?
Pro frazo eldirita.