Mi vidis informon ke en Brazilo oni konstruas relon tra la tuta lando de atlantika marbordo tra Bolivio kaj Peruo al Pacifiko kun pli ol 3 mil kilometroj kiu kostos 14 miliardojn da eŭropj dum samtempe en SLovenio oni konstruas malpli ol 40 km da relo por 2,2 miliardoj (do 15-oble po kilometro pli multekoste). Tio inspiris min skribi la sekvan tekston:
Jen kiel statas la aferoj: La popoloj batalas por la memstareco de sia ŝtato, por ke ilin gvidu hejmaj politikistoj al kiuj oni povas pli fidi ol al fremduloj. Por tio nepras naciismo, sen kiu popoloj ne povas sufiĉe revoluciiĝi por helpi politikistojn per fortega premo atingi la celon. Kiam la popolo gajnas la propran suverenan ŝtaton, la hejmaj politikistoj helpe de la naciismo regas multe pli malbone ol kiam ili devis dividi la regpotencon, ĉar nun ili havas politikan monopolon. Se estus pli da konkurenco, la popolo povus senprobleme vidi ke ekzistas multe malpli kostaj manieroj regi kaj ke tiu regado ebligas rabadon. Tial estas grava intereso de politikistoj plu teni forta la naciismon kiel eble plej longe(kion oni faras per konstatnta konvinkado de la popolo ke ekzistas iuj aliaj kiuj endanĝerigas ĝin) kaj tiel teni la popolon en nescio por povi senlime rabi ĝin.
Tiusence ekzistas nuntempe du ĉefaj malbonoj en la mondo: La novliberisma kapitalismo kiu funkcias tiel ke la riĉoj konstante koncentriĝas en la manoj de daŭre malpli multaj riĉeguloj kaj la ĉiam pli grandega plejmulto iĝas mizera, kaj la dua malbono estas naciismo kiu la popolon konstante stultigas.