La 30-an kaj la 31-an de januaro 2008 okazis en la ejoj de la brusela Eŭropa Parlamento (sur la dua etaĝo) ekspozicio organizita de la slovena parlamentanino Ljudmila Novak pri la slovenaj minoritatoj ekster  Slovenio kaj minoritatoj en Slovenio. Ŝi disponigis parton de la ekspozicio ankaŭ al Esperanto kaj la estraro de EEU taskigis la prezidanton de EEU kaj Maja Tišljar prizorgi la disponeblan spacon (4 panelojn kaj unu tablon). Desajnistino Danka Tišljar (fratino de Maja) desajnis 8 afiŝojn por la 4 paneloj kaj la prezidanto prizorgis libran kaj alian materialon por ekspozicii sur la tablo.

La solena malfermo okazis la 30-an de januaro je la 13-a horo kaj krom Ljudmila Novak parolis ankaŭ Sean O Riain (lian originalan paroladon ni prezentas ankaŭ ĉi-bultene). Flory Witdoeckt kantis eŭropan himnon en Esperanto (teksto de Brocatelli). Ĉeestis pluraj politikaj gravuloj, interalie ankaŭ kelkaj ministroj de Slovenio. Dum la tuta ekspozicia tempo deĵoris Maja por distribui informojn kaj faldfoliojn. Okazis pluraj interesaj interparoloj post la ekspozicio, interalie kun  Ljudmila Novak, vicprezidanto de la EP sinjoro Geremek kaj slovena ekologiministro Janez Podobnik. Afishojn de la ekspozicio mi pendigos inter la fotoj sur mia blogo.