En Kopenhago UK en moderna kongrescentro. Tre kvalitaj ekipaĵoj. Ĉiuj programoj kun granda ekrano kaj du kameraoj, perfekta tonekipaĵo… Tamen neniu titolo sur la kongresejo, manko de vorto Esperanto. Dum la plejparto de la kongreso pluvego kaj malvarmo. Sendube bone, ĉar plejmulto da kongresanoj devis kongresi. Min impresis la agado de E@I kun enormaj sukcesoj pri www.lernu.net, nova projekto aktuale.info (granda portalo por informado pri E en plurdek lingvoj), aro de novaj projektoj - kaj ESF kiu kapablis rekoni ĝuste ilin kaj financi. Ankaŭ edukado.net estas escepta, atinginte dum la UK 500-an ekzameniton kadre de Europa Lingva Kadro.

EEU plenumis ĉiujn siajn taskojn. Ni partoprenis en kongresa foiro reklamante nian sekvajaran kongreson, kion ni faris ankaŭ per distribuo de informilo al ĉiuj kongresanoj kaj disdonante afiŝojn. Ni organizis du kunvenojn de la Asembleo kaj akceptis kelkajn gravajn decidojn:

  1. Ni proklamis la jaron 2012 »La Jaro de Tibor Sekelj« pro la 100-jariĝo de lia naskiĝo

2. Ni startigis la eŭropan popolan inicitaon per leĝpropono al Eŭropa Komisiono »ke EU oficialigu la kantadon de eŭropa himno en la neŭtrala lingvo Esperanto laŭ la tradiciaj vortoj de EEU, membro de la Civitana Platformo por Multlingveco starigita de la Eŭropa Komisiono en 2009.”

3. Estis elektita nova estraro de EEU: Sean O Riain (prezidanto), Flory WItdoeckt (vicprezidantino kaj kasistino), Zlatko Tišljar (sekretario), Nikola Rašić kaj Peter Balaž (membroj).

EEU ankaŭ multe reklamis sian kongreson en 2012 en Galivo (Irlando) (Vidu pri tio ĉe www.europo.eu .La kunlaboro kun UEA: Estis propono starigi komisionon pri Eŭropo de UEA. Ni subtenis tion kaj proponis ke EEU havu en ĝi unu membron). La estraro de EEŬ opiniis ke estas io kion UEA devus fari por vigligi la movadon almenaŭ en la sekva jaro en multaj landoj de la mondo, aparte en ekstereŭropaj: nome proklami ja laron 2012 »La Jaro de Tibor Sekelj«. Tibor Sekelj estis ne nur elstara esperantisto kun multegaj meritoj sed escepte sukcesa verkisto kies pli ol 20 libroj inter kiuj triono estis verkita en Esperanto estis tradukita al multaj lingvoj. Li estis esploristo, geografo, arkeologo, etnologo, muzeologo, ĵurnalisto, filmisto, alpisto, aventuristo kaj do la plej fama esperantisto ekster la movado. Li fondis dekon da landaj E-asocioj ĉefe en Azio kaj Suda Ameriko kaj kvardekon da E-societoj. Ni estas konvinkitaj ke dediĉante la jaron al lia nomo, multaj societoj kaj unuopuloj en la mondo kun ĝuo entreprenos agadojn dediĉitajn al li kaj tiel povus ankaŭ reklami E-on. Malgraŭ klopodoj de EEU ke UEA tion proklamu, ĉar ja ne havas sencon ke proklamu tion EEU kaj invitu Nepalanojn aŭ Kenjanojn aŭ Bolivianojn festi lian jaron nome de Eŭropo. Malgraŭ niaj klopodoj klarigi tion en subkomitatoj de UEA kaj en antaŭaj diskutoj kun pluraj estraranoj, UEA en la fina komitatkunsido malakceptis la proponon per 39 voĉoj kontraŭ 14. Per la argumento »ke tio estus danĝera precendenco«. Oni ja proklamu la jaron de neniu, tion meritas nur Zamenhof. La centran pezon por malakcepto havis la interveno de Osmo Buler, direktoro de CO de UEA. Ĉu la argumento »danĝera precendenco« estas entute argumento? Ĉu tio signifas ke UEA rajtas fari nenion kio jam antaŭe ne estis farita?

Tamen ni eksciis poste en privataj interparoloj kio estis la vera kaŭzo de la rezisto de la CO kaj la estraro: La timo pro iu grupo de lapenistoj kiuj estus ofenditaj ke oni ne proklamis antaŭ du jaroj la Jaron de Lapenna kaj nun oni proklamas ies alian jaron. Ĉu entute ekzistas »iu danĝera grupo de Lapenistoj« kiu estus tiel danĝera por UEA ke oni agas kontraŭ la interesoj de la monda E-movado? Oni ne volas ke la movado ekviglu kaj ekmovu sin, kion sendube la nomo de Sekelj povus kaŭzi, pro eblaj atakoj de unu aŭ du personoj!!

EEU proklamis la Jaron de Tibor Sekelj en Eŭropo kaj ni stimulos ĉiujn organizi prelegojn, literaturajn vesperojn, kunlaboron kun bibliotekoj, muzeoj, radioj, televidoj ktp. UEA ankaŭ invitos la landajn asociojn »marki la jubileon Sekelj«. Ni dankas.