Karaj,

ankau mi deziras atentigi kaj inviti vin al la jubilea, 10-a kongreso de Europa Esperanto Unio kiu okazos de la 6 -12a de julio 2014 en vigla kroata havenurbo Rijeka
eeu-kongreso.webnode.com/eo/informoj/informoj

OKTOBRE FINIGGAS LA PLEJ FAVORA ALIGGPERIODO.

Ipernity - amikoj de Orbis / Visnja B. (precipe tiuj kiuj alvenas el direktoj de Trieste (IT) kaj Osijek (HR) povas kalkuli ankau pri la profesia kaj amika servo/helpo de Orbis Pictus por sia restado en la regiono / lando ...

Koran bonvenon en Kroation kaj Alp-Adrian regionon!