Pri la tradicia mezeŭropa aranĝo por naturemuloj ĉiuaĝaj, ankaŭ por familoj kun infanoj - kies ĉijara kunorganizanto mi estas - vi trovos la informojn en la paĝoj:
www.keja.hr/mkr-n.html
Venos al ĝi kutimaj kaj novaj MKR-anoj el Austrio, Italio, Kroatio, Svedio, Svislando …

Bonvenu ankaŭ vi!
Al la sezonŝanĝa semajnfino en belan slavonian arbaron, sur monto Papuk, en la plej romantikan lokon de Slavonio, orienta regiono de Kroatio, nova lando de Eŭropa Unio!

Ĉi semajne ankoraŭ eblas aliĝi al la 24a MKR laŭ la aŭgustaj kondiĉoj,
kun la enpago (laste) marde 10.09.2013.