Oni povas legi en "Libera Folio" artikolon pri la misaventuro okazinta al Gunnar Olsson dum la lasta UK en Roterdamo. Pro tiklademo de tiu dumviva membro (kiu ne emas porti sian rajtigilon), oni finfine kondukis lin en policejon,kie li restis dum du horoj!

Mi komentis (kvazaŭ) jene:

Probable ne estas tute hazarde, ke tio okazis en Nederlando.
Ankaŭ mi estas dumviva membro. Mi estas francino.
Ĉar mi ne (vere) jam vizitis tiun landon (nur semajnfine en 1970!), mi ĝojis, ke la UK okazos en Nederlando, ĉar ĝi estas ne malproksime de Francio. La partopreno en Pekino kaj Yokohamo estis multekosta por mi kaj mia edzo (flugbiletoj, hoteloj, manĝoj...). En Nederlando, ni povos elspezi malpli, irante tien per la familia dormveturilo.Ĝi estas mez- (aŭ ĉu malgranda?) memaranĝita veturilo (nome Jumper Citroën).

Mi dezirus kompletigi tiun-ĉi diskuton per alia "lumigeto", nome kelkaj niaj travivaĵoj en Nederlando.
Ni kutime dormas en tendaroj, sed foje, kiam ni vojaĝas, haltas dum nur unu (aŭ maksimume du) noktoj sur diskretaj lokoj, atente ĝenante neniun. Poste, ni iras tri aŭ kvar tagojn en tendaro. Dependas de la kilometroj, de la vidindendaĵoj...
Sed, kelkaj semajnoj antaŭ la kongreso, mi malkovris ke en Nederlando, de proksimume du jaroj, oni tute ne rajtas dormi en iu ajn veturilo. Laŭ enretaj atestoj de vizitintoj de tiu lando, se oni tion faras, oni riskas esti vekataj meze de la nokto de policanoj, aŭ ricevi altan monpunon, kaj eĉ forprenon de la veturilo al speciala punejo! Do, dum la du semajnoj post la kongreso, ni ne aŭdacis dormi eĉ unu nokto surstrate aŭ survoje. Tio ne faciligis nian vizitadon, ĉar, krom la fakto ke multaj tendaroj estas multekostaj, oni devas alveni frue: la akceptejoj foje fermas je la 17 horo! Ni obeis, ne ĉar la regulo ŝajnis al ni saĝa, sed pro --timo-- !

Kompreneble, ĉiu lando, per elekto de deputitoj, donas al si regulojn, leĝojn, kiujn ĉiu devas observi...
Tamen... Estas iuj signetoj, kiujn oni devus priatenti. Ili ja malkovras eblon de ontaj pli gravaj danĝeroj. Ke "normalaj" civitanoj venante al lando por ĝin ekkoni, sentu timon de polico... pro stulteta leĝo, ĉiun finon de posttagmezo, ĉu tio estas "bona signo"?


Nederlando estas riĉega lando, mi tion povis mem konstati post la kongreso. Kaj en tiu riĉa lando, oni prefere estu riĉulo kaj... obeemega.

Jen kio okazis al ni, dimanĉe la 3 a de Aŭgusto, en norda tendaro de Nederlando (iom sude de Sneek).
Je la 10a horo matene, mia edzo estis tre malafable (kvazaŭ malmilde) mane forpelita de iu dungito, for de la vira toaletejo (ne neĉecejo) kien li deziris eniri. Li jam sensukcese provis duonhore antaŭe. La purigado de la loko daŭris jam pli ol unu horo. La dungito tute ne komprenis la anglan, do ne povis (sed verŝajne ankaŭ tute ne deziris) klarigi kial oni ne rajtis eniri... Sed tamen, ĉu logike purigi tendaran toaletejon inter la 9a kaj la 10a matene, kaj malpermesi al la uzantoj preni duŝon, sin razi antaŭ foriri?
Estas idiotoj en ĉiu loko de la mondo.

Sed ĉu en Nederlando, blindeta, troa respektemo de "reguloj" ne permesas al kelkaj idiotoj reagi... idiote (eĉ instigas ilin)?
Feliĉe, ni ankaŭ renkontis multajn afablajn, helpemajn, eĉ amikemajn homojn.

Antaŭ kelkdekoj da jaroj, oni plendis pri manko de libero en la tiel nomitaj "socialismaj" landoj. Ĉu niaj "liberalaj" landoj estas nun tute senpekaj? Mi emas diri ke ne.

Revenante al la origina temo de la diskuto en "Libera Folio", mi ne komentos la sintenon de la helpanto, nek de UEA... Sed mi konsentas kun Probal atentigi --ĉiujn-- pri la filozofio de Esperanto, nome la interna ideo. Eble Gunnar iomete troigis, sed tamen, foje troigo utilas, por malkaŝi, evidentiĝi misfunkciadojn, nediraĵojn?


Laŭ mi, la ĉefa signifo de tiu incidento ne kuŝas nur en la funkciado de UEA kaj LKK sed ja en la lando mem, nome ---parto--- (nur parto) de ties enloĝantoj. Ni do lernu de tia "konflikteto", sen kulpigi iun, aŭ iun alian. Kondiĉe... ke la partoprenintoj mem akceptu "lerni" el ĝi (mi ne aludas pri laborantoj de WTC, nek la policanoj, kompreneble!).

====================================

(Teksto ete korektita vendrede la 15a de Aŭgusto, je 18h50 (horo de Francio)

==============================