(tradukado)

Serĉade de perdita tempo. Kiel misinterpreti la tempon investitan en la partopreneblaj amaskomunikiloj...

Nia cerbo profitis malgrandiĝon de labortempo, ekde la industria revolucio, por "liberigi la menson". Tiu alaĵo estis aliflanke entute malŝparita de la usado de televida enhavo, dum la lasta jarcenta duono...

Kolektive, la aro de tiu sciaĵa alaĵo estis absorbita por distri sin. Kaj industrio de la enhavo zorgema anstataŭigi materion tuj de ĝia eksmodeco prosperis surbaze de la ekzistada angoro kreata de la okupeca vakuo kiun donacas la malpliigon de ĉiutaga labortempo.

Anekdoto
Dum la lasta Web 2.0 Expo, Clay Shirky raportas la jenan gusteblan anekdoton: televida produktistino interparolis kun li pri Wikipedia, interalie pri la artikolo Plutono, ŝtoneto de la ĉielo relokigita, kies alirangigo kreis multecon da verkoj, reverkoj kaj komentoj, ĉiuj konservitaj en la ttt-ejo.

Kaj subite, nekredema, ŝi petis: sed kie ili trovis tempon? ("Where do they find the time?")

Ankaŭ regule, okazis ke mi klarigas "kiel ili faras" kaj "kie ili elprenas tiel multe da tempo". Per eta aludo ke tia frenezeco malaperos kiam alvenos gravaj aferoj, kiam ili ekos "serioze labori". Por ne diri ke tiu tuta tempo estas "malŝparita" por neglektindaj aferoj.

(franclingvanoj, bonvolu helpi min korekti tiujn lastajn frazojn. Dankon)

Kalkulo de la perdita tempo
Ĝustokaze, tio kion faris Shirky, estas kalkulo de tiu "perdita tempo" verki en Wikipedia. La tuta Wikipédia. De la programado ĝis la verkoj de paĝoj, komentoj, diskutoj kaj tio en ĉiuj lingvoj.

Rapide, li kalkulis ke la tuta tempo sumas je ĉirkaŭ 100 milionoj da horoj.

Dirinde ke tio estas pli grandeca rango ol ekzakta nombro. 100 milionoj da cerbo-horoj enabismigitaj en la projekto Wikipedia ĝis nun.

Kaj poste, li kalkulas la "tempon perditan" por televido: 200 miliardoj da horoj. En Usono. Ĉiujare.

Tio egalas al 200 projektojn Wikipedia po jaro. Uzata aktuale por spekti televidon anstataŭe.

Pli trafe. 100 milionoj da horoj po semajnfino estas uzataj ekskluzive por aŭskulti la reklamaj anoncoj.

La societo de partoprenado
Fakte, tio kion Shirky volas emfazi, estas la akvoguteco de la tempo dediĉita por Wikipedia en la disipeco de cerba alaĵo donacita de la industria revolucio.

La TTT, kaj ĝia arkitekturo de partoprenado, simple indikas tion kio povus esti la homaro se tiu alaĵo povus liberiĝi de la televido.

Ni eliras el la societo de spektema libertempo. Dankon. Ni eniras en societo de partopreno. Amaskomunikiloj kiuj scios alkroĉi la partoprenemo de la aŭskultantaro sukcesos trapasi tiun momenton.

 

Origina artikolo de Martin Lessard (franclingve)