[gr es en fr ha it pt ru sl tr] rt.com/news/greece-fires-civil-servants-525

Η Ελλάδα προετοιμάζεται ως βουλευτές έχουν οριστεί για την ψηφοφορία της Κυριακής σχετικά με ένα νόμο περί απορρίψεως 15.000 δημοσίους υπαλλήλους μέχρι το 2014, συμπεριλαμβανομένων 4.000 το 2013, ως μέρος των μέτρων λιτότητας που επιβάλλονται από την τρόικα σε αντάλλαγμα για 11,4 δισ. $ δάνειο διάσωσης. Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει επίσης το προσωπικό που απολύθηκε για τη διαφθορά ή την ανικανότητα, ενώ άλλοι να συνταξιοδοτηθεί, και κάποια απορριφθεί ως κρατικές οντότητες που εργάζονται για να παραγκωνιστεί.

Ο νέος νόμος θα καταστήσει ευκολότερη την φωτιά τους ανθρώπους στις δημόσιες υπηρεσίες, να παρατείνει τις ώρες εργασίας για τους εκπαιδευτικούς, να ανοίξει περισσότερο εσωτερικές θέσεις για τις ευκαιρίες του ανταγωνισμού και τη μείωση έναν αμφιλεγόμενο φόρο ακίνητης περιουσίας κατά 15 τοις εκατό. "Αυτό δεν είναι μια ανθρώπινη θυσία," δήλωσε ο Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς δήλωσε στους δημοσιογράφους. "Είναι μια αναβάθμιση του δημόσιου τομέα και ένα αίτημα της ελληνικής κοινωνίας». Σαμαράς υποσχέθηκε επίσης ότι οι νέες θέσεις που θα δημιουργηθούν και νέοι εργαζόμενοι θα προσλαμβάνονται με βάση . συντηρητικός συνασπισμός υπό την ηγεσία αξία Ελληνική έχει αρκετές έδρες στο κοινοβούλιο για να περάσει το νομοσχέδιο, με 167 από 300 Η νέα νομοθεσία έρχεται μετά από σκληρές διαπραγματεύσεις με τους δανειστές Ελληνική χαρά -. την «Τρόικα» του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Το κοινό έχει επικρίνει την κίνηση και ανέβασε πολυάριθμες διαμαρτυρίες, συμπεριλαμβανομένης της επίδειξης της Παρασκευής των 1.000 δημοτικών εργαζομένων κατά του μέτρου στην Αθήνα. Ενώσεις διοργανώνουν επίσης μια άλλη διαδήλωση την Κυριακή και μια γενική απεργία έχει προγραμματιστεί για την 1η Μαΐου, το δεύτερο αυτό έτος.

Η απόλυση των δημοσίων υπαλλήλων έχει ήδη αρχίσει, με την απόλυση ενός αστυνομικού για κλοπή χρεωστικές κάρτες και το άλλο δημόσιο υπάλληλο για 110 ημέρες από την αδικαιολόγητη απουσία. Στο παρελθόν, η ελληνική δημόσια διοίκηση ήταν ιστορικά διασφαλίζονται για τη ζωή από ένα νόμο που χρονολογείται από τις αρχές του 20ου αιώνα, που ψηφίστηκε για την προστασία από τις καταχρηστικές απολύσεις των εργαζομένων άνω των πολιτικών πεποιθήσεων, CTV News ανέφερε. "Η λογική πίσω από αυτό το νόμο ήταν ότι η δημόσια διοίκηση πρέπει να είναι πολιτικά ανεξάρτητη, αισθάνονται ασφαλείς, και την εξασφάλιση της συνέχειας του κράτους», καθηγητής πολιτικών επιστημών στο Πανεπιστήμιο Αθηνών Δημήτρης Χαραλάμπης είπε στο Christian Science Monitor.

Αλλά ο νόμος είχε κακοποιηθεί, με τους πολιτικούς επικριθεί για εμπορία θέσεις δημοσίων υπηρεσιών για ψήφους. Η Ελλάδα έχει περίπου 700.000 δημοσίων υπαλλήλων σε μια χώρα λιγότερο από 11 εκατομμύρια άτομα, ένα σύνολο που αποκαλύφθηκε για πρώτη φορά σε δημόσιο απογραφή του τομέα το 2010. "Είναι ακόμα ένα ταμπού για να απορρίψει ανθρώπους από το δημόσιο τομέα. Δεν έχουν αναγκαστική απολύσεις των εργαζομένων των οποίων οι θέσεις καταργούνται ή που για κάποιο λόγο δεν αποδίδουν,« εκπρόσωπος του ΔΝΤ Poul Thomsen είπε CTV News. "Έτσι, αυτή η δραματική επανεξισορρόπηση της οικονομίας ... έχει προκαλέσει μια απότομη αύξηση της ανεργίας στον ιδιωτικό τομέα, ενώ οι δημόσιοι υπάλληλοι έχουν προστατευθεί."

Ελλάδα έχει χορηγηθεί € 270 δισεκατομμύρια ($ 353 000 000 000) σε διασώσεις από την τρόικα, η οποία λαμβάνει τη σταδιακή πληρωμές μισθό. Η οικονομία της χώρας έχει σε μεγάλο βαθμό από τα δάνεια από το 2010. Επί του παρόντος, το € 2.800.000.000 ΕΕ-ΔΝΤ δάνειο διάσωσης έχει εκκρεμούν από το Μάρτιο, και ένα άλλο € 6.000.000.000 δόση αρχικά οφείλεται κατά το πρώτο τρίμηνο έχει προγραμματιστεί να κυκλοφορήσει τον Μάιο. Σε αντάλλαγμα για τα δάνεια, η Ελλάδα έχει αναγκαστεί να εφαρμόσει τα μέτρα λιτότητας που είχε δραστικές επιπτώσεις στους ανθρώπους και την οικονομία της: Η ανεργία έχει εκτοξευθεί στο 27 τοις εκατό, ενώ το ελληνικό ΑΕΠ έχει μειωθεί κατά περισσότερο από 22 τοις εκατό από το 2008.

Οι Έλληνες έχουν πραγματοποιήσει μαζικές διαδηλώσεις και συγκρούστηκαν με την αστυνομία, ενώ αποδεικνύει ενάντια στη λιτότητα. Τουλάχιστον 28 μετανάστες πυροβολήθηκαν σε ένα ελληνικό φυτείας φράουλας σε αγροτικές Νότιο Ελλάδα, μετά δεν έχουν πληρωθεί για έξι μήνες. Η ελληνική αστυνομία άρχισε το κυνήγι τρεις φράουλα φυτεία επιστάτες ύποπτο πυροβολισμό μετά από μετανάστες ζήτησε πριν από την καταβολή των μισθών τους. Η αστυνομία συνέλαβε τον ιδιοκτήτη του αγροκτήματος και ένα τοπικό άτομο με την υποψία της απόκρυψης των τριών επιστάτες.

Empleos civiles griegos para ser despedido como el parlamento vote cierne

rt.com/news/greece-fires-civil-servants-525
Grecia se está preparando como diputados se establecen para las elecciones del domingo en una ley despedir a 15.000 empleados públicos para el año 2014, incluyendo 4.000 en el 2013, como parte de las medidas de austeridad impuestas por la troika a cambio de $ 11,4 mil millones del préstamo de rescate. El proyecto de ley también incluye al personal de ser despedido por corrupción o incompetencia, mientras que otros se jubilaron, y algunos se desestimó por las entidades estatales que están trabajando para están siendo eliminados.

La nueva ley también hará que sea más fácil despedir a la gente en la administración pública, ampliar el horario de trabajo para los profesores, abrir posiciones más internas de las oportunidades de competencia y reducir el impuesto sobre la propiedad controvertida del 15 por ciento. "Esto no es un sacrificio humano", el primer ministro Antonis Samaras dijo a los periodistas. "Es una mejora del sector público y su único reclamo de la sociedad griega." Samaras también prometió que se crearán nuevos puestos y los nuevos empleados serán contratados sobre la base de . coalición conservadora liderada por el mérito de griego tiene suficientes escaños en el Parlamento para aprobar el proyecto de ley, con 167 de 300 La nueva legislación viene después de duras negociaciones con los prestamistas de Grecia -. la "troika" del Fondo Monetario Internacional, la Unión Europea y el Banco Central Europeo.

El público ha criticado la medida y puesta en escena de numerosas protestas, incluida la demostración del viernes de 1.000 trabajadores municipales en contra de la medida en Atenas. Los sindicatos también se están organizando otra protesta el domingo y la huelga general prevista para el 1 de mayo, el segundo este año.

El despido de empleados públicos que ya ha comenzado, con el despido de un policía por el robo de tarjetas de débito y el otro funcionario público durante 110 días de ausencia injustificada. En los últimos empleos civiles, griegos fueron históricamente salvaguardada por vida por una ley que data de principios del siglo 20, que fue aprobada para proteger contra el despido injustificado de trabajadores de más de afiliaciones políticas, informó CTV News. "La lógica detrás de esta ley fue que la administración pública tiene que ser políticamente independiente, sentirse seguro, y garantizar la continuidad del Estado", profesor de ciencias políticas en la Universidad de Atenas, Dimitris Charalambis dijo al Christian Science Monitor.

Pero la ley fue objeto de abusos, con los políticos criticaron para el comercio de cargos públicos por los votos. Grecia cuenta con unos 700.000 empleados civiles en un país de menos de 11 millones de personas, un total que fue revelado por primera vez en un censo del sector público en 2010. "Sigue siendo un tabú para despedir personas del sector público. No ha habido despidos forzosos de empleados cuyas posiciones son eliminados o que por algún motivo no realice", representante del FMI Poul Thomsen dijo a CTV News. "Así que esta dramática reequilibrio de la economía ... ha provocado un fuerte aumento del desempleo en el sector privado, mientras que los empleados del sector público han sido protegidos."

Grecia ha sido concedida € 270 mil millones ($ 353 mil millones) en rescates por la troika, que se recibe en los pagos de estipendios graduales. La economía del país ha sido muy dependiente de los préstamos desde 2010. Actualmente, el € 2800000000 préstamo de rescate de la UE y el FMI ha estado pendiente desde marzo, y otro 6 mil millones € tramo originalmente con vencimiento en el primer trimestre está programado para ser lanzado en mayo. A cambio de los préstamos, Grecia se ha visto obligada a poner en práctica las medidas de austeridad que tenían efectos drásticos en su gente y la economía: El desempleo se ha disparado hasta un 27 por ciento, mientras que el PIB griego se ha reducido en más de un 22 por ciento desde 2008.

Griegos han llevado a cabo protestas masivas y se enfrentaron con la policía mientras se manifiestan contra la austeridad. Al menos 28 inmigrantes fueron asesinados en una plantación de fresa griega en la zona rural sur de Grecia después de no ser pagado durante seis meses. La policía griega comenzó la caza de tres fresas caporales de las plantaciones sospechoso de tiroteo después de los inmigrantes por sus salarios no pagados. La policía arrestó al dueño de la granja y un hombre de la localidad bajo la sospecha de esconder los tres capataces.

Greek civil jobs to be axed as parliament vote looms
rt.com/news/greece-fires-civil-servants-525
Greece is bracing itself as MPs are set for Sunday’s vote on a law dismissing 15,000 civil servants by 2014, including 4,000 in 2013, as part of austerity measures imposed by the Troika in return for $11.4 billion bailout loan. The bill also includes staff being fired for corruption or incompetence, while others being pensioned off, and some being dismissed as state entities they are working for are being eliminated.

The new law will also make it easier to fire people in the civil service, extend working hours for teachers, open up more internal positions for competition opportunities and reduce a controversial property tax by 15 percent. “This is not a human sacrifice," Prime Minister Antonis Samaras told reporters. “It’s an upgrading of the public sector and its one demand of Greek society.” Samaras also promised that new positions will be created and new employees will be hired based on merit. Greek’s conservative-led coalition has enough seats in the parliament to pass the bill, with 167 out of 300. The new legislation comes after tough negotiations with Greek’s lenders – the 'Troika' of the International Monetary Fund, the European Union and the European Central Bank.

The public has criticized the move and staged numerous protests, including Friday’s demonstration of 1,000 municipal workers against the measure in Athens. Unions are also organizing another protest on Sunday and a general strike is scheduled for May 1, the second this year.

The sacking of civil servants has already begun, with the dismissal of a policeman for stealing debit cards and the other civil servant for 110 days of unexcused absence. In the past, Greek civil jobs were historically safeguarded for life by a law dating from the early 20th century, which was passed to protect against unfair dismissal of workers over political affiliations, CTV News reported. “The logic behind this law was that the public administration has to be politically independent, feel secure, and ensure the state’s continuity,” professor of political science at the University of Athens Dimitris Charalambis told the Christian Science Monitor.

But the law was abused, with politicians criticized for trading civil service positions for votes. Greece has some 700,000 civil employees in a country of less than 11 million people, a total which was revealed for the first time in a public sector census in 2010. "It's still a taboo to dismiss people from the public sector. There have been no forced dismissals of employees whose positions are eliminated or who for some reason do not perform," IMF representative Poul Thomsen told CTV News. "So this dramatic rebalancing of the economy... has caused a sharp increase in unemployment in the private sector while public sector employees have been protected."

Greece has been granted €270 billion ($353 billion) in bailouts by the troika, which it receives in gradual stipend payments. The country’s economy has been highly dependent on the loans since 2010. Currently, the €2.8 billion EU-IMF bailout loan has been pending since March, and another €6 billion tranche originally due in the first quarter is scheduled to be released in May. In return for the loans, Greece has been forced to implement austerity measures that had drastic effects on its people and economy: Unemployment has shot up to 27 percent, while Greek GDP has fallen by more than 22 percent since 2008.

Greeks have staged mass protests and clashed with police while demonstrating against austerity. At least 28 immigrants were shot at a Greek strawberry plantation in rural southern Greece after not being paid for six months. Greek police began hunting three strawberry plantation foremen suspected of shooting after immigrants demanded their unpaid wages. Police arrested the owner of the farm and a local man on suspicion of hiding the three foremen.

Emplois civils grecs soient supprimés comme le vote du Parlement se profile
rt.com/news/greece-fires-civil-servants-525
La Grèce se prépare comme députés sont fixés pour le vote de dimanche sur une loi rejetant 15.000 fonctionnaires d'ici à 2014, y compris 4.000 en 2013, dans le cadre des mesures d'austérité imposées par la Troïka en échange de 11,4 milliards de dollars de prêts de renflouement. Le projet de loi comprend également un personnel d'être congédié pour corruption ou d'incompétence, tandis que d'autres sont mis à la retraite, et certains étant rejeté comme entités étatiques pour lesquels ils travaillent sont éliminés.

La nouvelle loi permettra également de faciliter le licenciement des personnes dans la fonction publique, de prolonger les heures de travail pour les enseignants, d'ouvrir plus de postes internes pour les possibilités de concurrence et de réduire la taxe foncière controversée de 15 pour cent. "Ce n'est pas un sacrifice humain", a déclaré le Premier ministre Antonis Samaras aux journalistes. «C'est une mise à niveau du secteur public et son unique demande de la société grecque." Samaras a également promis que les nouveaux postes seront créés et les nouveaux employés seront embauchés sur la base . coalition conservatrice dirigée de mérite grec dispose de suffisamment de sièges au Parlement d'adopter le projet de loi, avec 167 sur 300 La nouvelle loi vient après d'âpres négociations avec les prêteurs grecs -. la «Troïka» du Fonds monétaire international, l'Union européenne et le Banque centrale européenne.

Le public a critiqué le mouvement et organisé de nombreuses manifestations, dont une manifestation de 1.000 employés municipaux de vendredi contre la mesure à Athènes. Les syndicats organisent également une autre manifestation le dimanche et une grève générale est prévue pour le 1er mai, la deuxième cette année.

Le limogeage des fonctionnaires a déjà commencé, avec le licenciement d'un agent de police pour vol de cartes de débit et l'autre fonctionnaire pour 110 jours d'absence non justifiée. Au cours des travaux, le grec civils ont été historiquement protégé à vie par une loi datant du début du 20ème siècle, qui a été adoptée pour protéger contre le licenciement abusif de travailleurs de plus affiliations politiques, CTV Nouvelles signalé. "La logique derrière cette loi, c'est que l'administration publique doit être politiquement indépendant, se sentir en sécurité, et d'assurer la continuité de l'Etat", professeur de sciences politiques à l'Université d'Athènes, Dimitris Charalambis dit le Christian Science Monitor.

Mais la loi a été abusé, avec les politiciens critiqué pour négocier des postes de fonctionnaires pour les votes. La Grèce a quelque 700.000 employés civils dans un pays de moins de 11 millions de personnes, un total qui a été révélé pour la première fois dans un recensement du secteur public en 2010. «C'est encore un tabou de rejeter des gens du secteur public. N'y a eu aucun licenciement forcé des employés dont les postes sont éliminés ou qui, pour une raison quelconque ne pas effectuer", a déclaré Poul Thomsen représentant du FMI Nouvelles CTV. "Donc, ce rééquilibrage dramatique de l'économie ... a provoqué une forte hausse du chômage dans le secteur privé alors que les employés du secteur public ont été protégés."

La Grèce a bénéficié € 270 milliards (353 milliards de dollars) en sauvetage par la troïka, qui reçoit des paiements d'allocations de formation progressives. L'économie du pays a été fortement tributaire des prêts depuis 2010. Actuellement, 2,8 milliards de prêt de sauvetage UE-FMI € a été en suspens depuis Mars, et un autre milliard € 6 tranche initialement prévue pour le premier trimestre est prévu pour être publié en mai. En contrepartie de ces prêts, la Grèce a été obligée de mettre en œuvre des mesures d'austérité qui ont eu des effets dramatiques sur les personnes et l'économie: le chômage a grimpé à 27 pour cent, tandis que le PIB grec a chuté de plus de 22 pour cent depuis 2008.

Grecs ont organisé des manifestations de masse et se sont affrontés avec la police alors qu'ils manifestaient contre l'austérité. Au moins 28 immigrants ont été tués dans une plantation de fraises grecque dans le sud de la Grèce rurale, après ne pas être payé pour six mois. La police grecque a commencé la chasse trois fraise plantation contremaîtres soupçonné de tir après immigrés ont exigé leurs salaires impayés. La police a arrêté le propriétaire de la ferme et un homme de la région, soupçonné de cacher des trois contremaîtres.

Grèk travay sivil yo dwe axed kòm palman an vote tise
rt.com/news/greece-fires-civil-servants-525
Lagrès ap na pé mété sipò tèt li kòm Deputy yo mete pou vòt Dimanch la sou yon lwa anile 15,000 moun k'ap sèvi sivil pa 2014, ki gen ladan 4,000 nan 2013, kòm yon pati nan mezi restriksyon enpoze pa troika la an retou pou $ 11.4 milya dola prè sovtaj. Pwojè lwa a gen ladan tou anplwaye ke yo te yo te tire pou koripsyon oswa enkonpetans, pandan ke lòt moun yo te pansyonè koupe, ak kèk yo te rejte kòm antite eta yo ap travay pou yo te elimine.

Nouvo lwa-a ap tou fè li pi fasil nan dife moun ki nan sèvis sivil la, yon ekstansyon pou lè travay pou pwofesè yo, louvri moute pozisyon plis entèn pou opòtinite konpetisyon ak diminye yon taks sou pwopriyete kontwovèsyal pa 15 pousan. "Sa a se pa yon sèvis ofrann bèt moun," Premye Minis Antonis samaras te di repòtè yo. "Se yon amelyore nan sektè piblik la ak demann yon sèl li yo nan sosyete grèk." Samaras tou te pwomèt ke nouvo pozisyon yo pral kreye ak anplwaye nouvo yo pral anplwaye ki baze sou . konsèvatif-dirije kowalisyon merit grèk la gen plas ase nan palman an an yo pase bòdwo a, ak 167 soti nan 300 Nouvo lwa a vin apre negosyasyon difisil ak pretè grèk la -. troika la a 'nan Fon Monetè Entènasyonal, Inyon Ewopeyen an ak Ewopeyen an Santral Bank.

Te piblik la kritike mouvman an ak sèn manifestasyon anpil, ki gen ladan demonstrasyon Vandredi a nan 1,000 travayè minisipal kont mezi a nan Atèn. Sendika yo tou òganize yon lòt pwotestasyon nan Dimanch epi li se yon grèv jeneral pwograme pou, 1 me dezyèm lan ane sa a.

Ranvwa a nan domestik sivil te deja kòmanse, ak lekòl lage pi a nan yon polisye pou vòlè kat debi ak lòt, sèvitè sivil la pou 110 jou ki vini apre absans san absans la. Nan tan lontan, travay yo grèk sivil yo te istorikman pwoteje pou lavi pa yon lwa date soti nan syèk la byen bonè 20yèm, ki te pase nan pwoteje kont lekòl lage pi malonèt travayè sou afilyasyon politik, CTV Nouvèl rapòte. "Lojik la dèyè lwa sa a te ke administrasyon piblik la gen yo dwe politikman endepandan, yo santi yo ansekirite, ak asire kontinite eta a," pwofesè nan syans politik nan University of Athens Dimitris Charalambis te di ki monitè kè bebe a Syans kretyen.

Men, te lalwa Moyiz la abi, ak politisyen kritike pou komès pozisyon sèvis sivil pou vote. Lagrès gen kèk 700,000 anplwaye sivil nan yon peyi nan mwens pase 11 milyon moun, yon total ki te parèt pou premye fwa nan yon resansman sektè piblik nan 2010 la. "Li toujou yon tabou li rejte moun ki sòti nan sektè piblik la. Te gen pa gen okenn ranvwaye fòse nan anplwaye ki gen pozisyon yo elimine oswa ki moun ki pou kèk rezon pa fè," Fon Monetè Entènasyonal reprezantan Poul Thomsen te di CTV News. "Se konsa, sa a te reekilibran dramatik nan ekonomi an ... te lakòz yon ogmantasyon byen file nan chomaj nan sektè prive a pandan y ap anplwaye sektè piblik yo te pwoteje."

Lagrès ki te akòde € 270 milya dola ($ 353 milya dola) nan ranfloue pa troika a, ki li resevwa nan peman rémunération tikal. Te ekonomi peyi a te trè depann sou prè yo depi 2010. Kounye a, gen € 2.8 milya dola Inyon Ewopeyen-Fon Monetè Entènasyonal prè a sovtaj te annatant depi Mas, ak yon lòt € 6 milya dola tranch orijinal akòz nan pwemye mwatye se planifye dwe pibliye nan mwa me. Nan retou pou prè yo, Lagrès ki te fòse yo aplike mezi restriksyon ki te gen efè radikal sou pèp li a ak ekonomi: Chomaj te tire jiska 27 pousan, pandan y ap grèk GDP te tonbe a pi plis pase 22 pousan depi 2008.

Moun peyi Lagrès yo te sèn manifestasyon mas ak joure ak lapolis y ap montre kont kèk. Omwen 28 imigran yo te tire nan yon plantasyon frèz grèk nan Lagrès nan zòn riral sid apre yo pa peye pou sis mwa. Lapolis grèk yo te kòmanse lachas twa frèz fòmann plantasyon yo sispèk ki te tire apre imigran mande salè ki poko peye yo. Lapolis te arete mèt kay la nan jaden an ak yon nonm lokal yo sou sispèk nan kache fòmann a twa.

Lavori civili greci per essere tagliato come si profila parlamento voto
rt.com/news/greece-fires-civil-servants-525
La Grecia si sta preparando come i parlamentari sono fissati per il voto di Domenica su una legge che respinge 15.000 dipendenti pubblici entro il 2014, tra cui 4.000 nel 2013, come parte delle misure di austerità imposte dalla Troika in cambio di 11,4 miliardi dollari di prestito di salvataggio. Il disegno di legge comprende anche il personale di essere licenziato per corruzione o incompetenza, mentre altri di essere in pensione, e alcuni di essere liquidato come entità statali che stanno lavorando per vengono eliminati.

La nuova legge renderà anche più facile licenziare le persone in servizio civile, estendere l'orario di lavoro per i docenti, aprire posizioni più interne per le opportunità di concorrenza e di ridurre una tassa di proprietà controversa del 15 per cento. "Questo non è un sacrificio umano," il primo ministro Antonis Samaras ha detto ai giornalisti. "E 'un miglioramento del settore pubblico e la sua una richiesta della società greca". Samaras ha anche promesso che i nuovi posti saranno creati e nuovi dipendenti saranno assunti sulla base di . coalizione conservatrice guidata merito di greco ha abbastanza seggi nel parlamento per approvare la legge, con la 167 di 300 La nuova normativa viene dopo difficili negoziati con i creditori della Grecia -. della 'troika' del Fondo monetario internazionale, l'Unione europea e la Banca Centrale Europea.

Il pubblico ha criticato la mossa e messo in scena numerose proteste, compresa la dimostrazione di Venerdì di 1.000 lavoratori comunali contro il provvedimento di Atene. I sindacati stanno organizzando un'altra protesta di Domenica e uno sciopero generale è prevista per il 1 maggio, il secondo di quest'anno.

Il licenziamento dei dipendenti pubblici è già iniziata, con il licenziamento di un poliziotto per aver rubato le carte di debito e l'altro dipendente pubblico per i 110 giorni di assenza ingiustificata. Negli ultimi lavori civili, greci erano storicamente salvaguardata per la vita da una legge risalente al 20esimo secolo, che è stata approvata per la protezione contro il licenziamento ingiusto di lavoratori più di carattere politico, CTV News. "La logica dietro questa legge è che la pubblica amministrazione deve essere politicamente indipendente, sentirsi al sicuro, e di garantire la continuità dello stato," professore di scienze politiche presso l'Università di Atene Dimitris Charalambis detto il Christian Science Monitor.

Ma la legge è stata abusata, con i politici criticati per la negoziazione posizioni di servizio civile per i voti. La Grecia ha circa 700.000 dipendenti civili in un paese di meno di 11 milioni di persone, per un totale che è stato rivelato per la prima volta in un censimento del settore pubblico nel 2010. "E 'ancora un tabù per licenziare persone provenienti dal settore pubblico. Ci sono stati licenziamenti forzati dei dipendenti le cui posizioni sono state eliminate o che per qualche motivo non effettuare," FMI rappresentante Poul Thomsen ha detto CTV News. "Quindi questa drammatica riequilibrio dell'economia ... ha provocato un forte aumento della disoccupazione nel settore privato mentre i dipendenti del settore pubblico sono stati protetti."

Grecia è stato concesso € 270.000.000.000 (353 miliardi dollari) in salvataggi dalla troika, che riceve i pagamenti stipendio graduali. L'economia del paese è fortemente dipendente dai finanziamenti dal 2010. Attualmente, il prestito di 2,8 miliardi € di salvataggio Ue-Fmi è stato sospeso dal mese di marzo, e un altro 6000000000 € tranche originariamente prevista per il primo trimestre è previsto per essere rilasciato nel mese di maggio. In cambio dei prestiti, la Grecia è stata costretta ad attuare misure di austerità che hanno avuto effetti drastici sulla sua gente ed economia: la disoccupazione si è portato al 27 per cento, mentre il PIL greco è sceso di oltre il 22 per cento dal 2008.

I greci hanno organizzato proteste di massa e si sono scontrati con la polizia mentre manifestava contro l'austerità. Almeno 28 immigrati sono stati girati in una piantagione di fragole greca in Grecia rurale meridionale, dopo non essere stato pagato per sei mesi. Polizia greca ha cominciato la caccia a tre fragola piantagione capisquadra sospettato di ripresa dopo gli immigrati chiedevano i loro stipendi non pagati. La polizia ha arrestato il proprietario della fattoria e un uomo del posto con l'accusa di nascondere i tre capisquadra.

Empregos públicos gregos a suprimir como parlamento voto teares
rt.com/news/greece-fires-civil-servants-525
Grécia está se preparando como MPs são definidas para a votação de domingo em uma lei demitir 15 mil funcionários públicos até 2014, incluindo 4.000 em 2013, como parte das medidas de austeridade impostas pela Troika, em troca de 11,4 bilhões dólares empréstimo de resgate. O projeto também inclui o pessoal a ser demitido por corrupção ou incompetência, enquanto outros se aposentado, e alguns sendo descartados como entidades estatais que estão trabalhando para estão sendo eliminados.

A nova lei também irá torná-lo mais fácil de despedir pessoas no serviço público, estender o horário de trabalho para professores, abrir posições mais internas para oportunidades de competição e reduzir um imposto sobre a propriedade controverso em 15 por cento. "Este não é um sacrifício humano", o primeiro-ministro Antonis Samaras disse aos repórteres. "É uma melhoria do sector público e sua uma demanda da sociedade grega." Samaras também prometeu que os novos cargos serão criados e novos empregados serão contratados com base na . coalizão conservadora liderada mérito do grego tem assentos suficientes no Parlamento para aprovar o projeto de lei, com 167 de 300 A nova legislação vem depois de duras negociações com os credores da Grécia -. a "troika" do Fundo Monetário Internacional, a União Europeia eo Banco Central Europeu.

O público criticou o movimento e encenou inúmeros protestos, incluindo a demonstração de sexta-feira de 1000 trabalhadores municipais contra a medida em Atenas. Os sindicatos também estão organizando outro protesto no domingo e uma greve geral está marcada para 01 de maio, o segundo deste ano.

A demissão de funcionários públicos já começou, com a demissão de um policial para roubar cartões de débito e outro funcionário público para 110 dias de ausência injustificada. No passado, os empregos públicos gregos foram historicamente salvaguardados para a vida através de uma lei que data do início do século 20, que foi aprovada para proteger contra o despedimento sem justa causa de trabalhadores com mais de afiliações políticas CTV News. "A lógica por trás dessa lei era que a administração pública tem de ser politicamente independente, se sentir seguro, e garantir a continuidade do Estado", professor de ciência política na Universidade de Atenas, Dimitris Charalambis disse ao Christian Science Monitor.

Mas a lei foi abusada, com políticos criticado por negociar cargos no serviço público por votos. A Grécia tem cerca de 700.000 empregados civis em um país de menos de 11 milhões de pessoas, um total que foi revelado pela primeira vez em um censo do setor público em 2010. "Ainda é um tabu para demitir pessoas do setor público. Não houve demissões forçadas de funcionários cujas posições são eliminados ou que por algum motivo não executar", representante do FMI, Poul Thomsen disse CTV News. "Portanto, este reequilíbrio dramática da economia ... causou um forte aumento do desemprego no setor privado, enquanto os funcionários públicos foram protegidos."

Grécia foi concedida € 270.000.000.000 (353.000 milhões dólares) em salvamentos pela troika, que recebe em pagamentos estipêndio graduais. A economia do país tem sido altamente dependente dos empréstimos desde 2010. Atualmente, a € 2800000000 UE-FMI de resgate do empréstimo está pendente desde março, e outro 6000000000 € tranche originalmente prevista para o primeiro trimestre está programado para ser lançado em maio. Em troca dos empréstimos, a Grécia foi forçada a implementar medidas de austeridade que tiveram efeitos drásticos sobre o seu povo e da economia: o desemprego subiu para 27 por cento, enquanto o PIB grego caiu mais de 22 por cento desde 2008.

Os gregos fizeram protestos em massa e entraram em confronto com a polícia durante manifestações contra a austeridade. Pelo menos 28 imigrantes foram mortos em uma plantação de morango grega na zona rural sul da Grécia depois de não ser pago por seis meses. A polícia grega começou a caça três morango plantação capatazes suspeito de tiroteio após imigrantes exigiram seus salários não pagos. A polícia prendeu o proprietário da fazenda e um homem local por suspeita de esconder os três capatazes.

Греческое гражданская рабочие места быть уволено как парламент
голосованием маячит
rt.com/news/greece-fires-civil-servants-525
Греция готовится себя как депутаты установлены для воскресного голосования по закону увольнение 15 000 государственных служащих к 2014 году, в том числе 4000 в 2013 году, как часть мер жесткой экономии, введенных Тройка в обмен на $ 11,4 млрд спасения кредита. Законопроект также включает в себя персонал, являющийся уволили за коррупцию и некомпетентность, в то время как другие были на пенсию, а некоторые, как увольнения государственных образований они работают в настоящее время устранены.

Новый закон также легче увольнять людей на государственную службу, продлить продолжительность рабочего времени для учителей, открыть больше позиций для внутренней конкуренции и снижению возможностей спорный налог на имущество на 15 процентов. "Это не человеческие жертвоприношения,« Премьер-министр Антонис Самарас сказал журналистам. "Это модернизация государственного сектора и его одно требование греческого общества". Самарас также пообещал, что новые позиции будут созданы и новые сотрудники будут наняты на основе . консервативной коалиции заслуга греческих имеет достаточно мест в парламенте, чтобы принять законопроект, с 167 из 300 Новое законодательство приходит после трудных переговоров с кредиторами грека -. «тройка» Международного валютного фонда, Европейского союза и Европейский центральный банк.

Общественность критиковала ход и поставил многочисленные протесты, в том числе демонстрация пятницы 1000 муниципальных служащих против этой меры в Афинах. Профсоюзы также организует очередную акцию в воскресенье и всеобщая забастовка намечена на 1 мая, второй в этом году.

Увольнение государственных служащих уже началось, с увольнением полицейский за кражу дебетовых карт и других государственных служащих на 110 дней без уважительной причины отсутствия. В прошлом греческой гражданской рабочих мест были исторически гарантии для жизни в соответствии с законом, построенное в начале 20-го века, который был принят для защиты от несправедливого увольнения работников по политической принадлежности, CTV News сообщил. "Логика этого закона было то, что государственное управление должно быть политически независимым, чувствовать себя в безопасности, и обеспечить преемственность государства", профессор политологии в Университете Афин Димитрис Charalambis сказал Christian Science Monitor.

Но закон был оскорблен, с политиками критикуют за торговлю должностей гражданской службы за голоса избирателей. Греция имеет некоторые 700000 гражданских служащих в стране с населением менее 11 миллионов человек, в общей сложности, которая была открыта в первый раз в общественном секторе переписи в 2010 году. "Это все еще табу увольнять людей из государственного сектора. Там не было никакого вынужденного увольнения сотрудников, должности которых устранены или которые по каким-то причинам не выполняют", представитель МВФ Пол Томсен сказал CTV News. "Так что это драматическое изменение баланса экономики ... привела к резкому росту безработицы в частном секторе, в то время как работники государственного сектора были защищены".

Греции было предоставлено € 270 000 000 000 ($ 353 млрд) в спасение Тройки, которые он получает в постепенной выплаты стипендии. Экономика страны была сильно зависит от кредитов с 2010 года. В настоящее время € 2800000000 ЕС и МВФ спасения кредита ведется с марта, а еще € 6000000000 транш первоначально должен в первом квартале, как намечают, будет выпущен в мае. В обмен на кредиты, Греция была вынуждена реализовать меры жесткой экономии, что были серьезные последствия для ее народа и экономики: безработица подскочила до 27 процентов, в то время как греческий ВВП упал более чем на 22 процентов с 2008 года.

Греки устроили массовые акции протеста и столкновения с полицией во время демонстрации против жесткой экономии. По крайней мере 28 иммигрантов были расстреляны в греческом плантации клубники в сельской Южной Греции после того, как не платили в течение шести месяцев. Греческая полиция начала охоту три плантации клубники мастера подозревают в стрельбе после иммигрантов потребовали их невыплаты заработной платы. Полиция арестовала хозяина фермы и местного жителя по подозрению в сокрытии три мастера.

Grški javni delovnih mest za axed kot parlament glasuje statve
rt.com/news/greece-fires-civil-servants-525
Grčija je sama oporo, saj so poslanci določen za glasovanje nedelja o zakonu o zavrnitvi 15.000 javnih uslužbencev do leta 2014, vključno s 4000 v letu 2013, kot del varčevalnih ukrepov, ki jih nalaga trojke v zameno za 11,4 milijarde $ bailout posojilo. Predlog zakona vključuje tudi osebje, da bi bili odpuščeni zaradi korupcije in nesposobnosti, medtem ko se upokojitev off, in nekateri se zavrže kot državni subjekti, ki jih delajo za se odpravijo.

Novi zakon bo tudi lažje odpustiti ljudi v javni upravi, podaljšanje delovnega časa za učitelje, odprla več notranjih pozicije priložnosti za konkurenco in zmanjšali davek na sporno premoženje za 15 odstotkov. "To ni žrtvovanje ljudi," premier Antonis Samaras je dejal novinarjem. "To je nadgradnja javnega sektorja in njegove ene povpraševanje po grško družbo." Samaras je tudi obljubil, da se bo ustvarila nova delovna mesta in nove zaposlene bodo najeli na podlagi . zaslug grških je konservativna vodi koalicija ima dovolj sedežev v parlamentu sprejeli zakon, s 167 od 300 Nova zakonodaja prihaja po težkih pogajanjih s posojilodajalci grškimi je -. "trojke", Mednarodnega denarnega sklada, Evropske unije in Evropska centralna banka.

Javno je kritiziral potezo in uprizorili številne proteste, vključno s predstavitvami petkovih 1.000 komunalnih delavcev zoper ukrep v Atenah. Sindikati so tudi organizira drugo protest v nedeljo in splošna stavka je predvidena za 1. maj drugega letos.

Odpust javnih uslužbencev se je že začelo, z zavrženjem policist za krajo debetne kartice in drugi javni uslužbenec za 110 dni unexcused odsotnosti. V preteklosti so grški civilnih delovnih mest je bilo v preteklosti zavarovati za življenje z zakonom, ki segajo od začetka 20. stoletja, ki je bil sprejet za zaščito pred neupravičenim odpuščanjem delavcev, več političnih pripadnosti, CTV News poroča. "Logika tega zakona je bil, da mora biti politično neodvisni, počutijo varne, in zagotoviti kontinuiteto države, v javni upravi," profesor političnih znanosti na univerzi v Atenah Dimitris Charalambis povedal Christian Science Monitor.

Vendar je bil zakon zlorabljen, s politiki kritizirali zaradi trgovanja pozicije za uslužbence glasov. Grčija ima nekaj 700.000 civilne zaposlenih v državi, manj kot 11 milijonov ljudi, skupaj kar se je pokazalo za prvič v popisu v javnem sektorju v letu 2010. "To je še vedno tabu odpustiti ljudi iz javnega sektorja. Ni bilo prisiljenih odpuščanje zaposlenih, katerih pozicije so odpravljene ali ki iz nekega razloga ne izvajajo," IMF Poul Thomsen je povedal predstavnik CTV News. "Torej je to dramatičen uravnoteženje gospodarstva ... povzročila močno povečanje brezposelnosti v zasebnem sektorju, medtem ko so bili zaposleni v javnem sektorju zaščiteni."

Grčija je bila podeljena € 270.000.000.000 (353 milijard dolarjev) v reševanj s trojko, ki jo prejme v postopnih plačil štipendijo. Gospodarstvo v državi je zelo odvisna od posojil od leta 2010. Trenutno je 2800000000 € EU-IMF bailout posojilo že v teku od marca, drugi milijarde € 6 obrok prvotno zaradi v prvem četrtletju naj bi se sprosti v maju. V zameno za posojila Grčiji je bila prisiljena izvajati varčevalne ukrepe, ki so imele drastične posledice za svoje ljudi in gospodarstvo: Brezposelnost je poskočilo za 27 odstotkov, medtem ko se je grški BDP padel za več kot 22 odstotkov od leta 2008.

Grki so uprizorili množične proteste in spopadli s policijo, medtem ko kaže proti varčevanju. Vsaj 28 priseljenci so bili ustreljeni na grškem jagode nasadov na podeželju južni Grčiji, potem ne plačujejo za šest mesecev. Grška policija je začel lov na tri jagodni nasad delovodje osumljene streljanja po priseljenci zahtevali svoje neplačane plače. Policija je aretirala lastnika kmetije in lokalno moškega zaradi suma skriva tri delovodje.

Meclis oy tezgâh olarak Yunan iç işleri sarstım olmak

rt.com/news/greece-fires-civil-servants-525
Milletvekilleri 11400000000 $ kurtarma kredisi karşılığında Troyka tarafından dayatılan kemer sıkma önlemlerinin bir parçası olarak, 2013 yılında 4000 de dahil olmak üzere, 2014 yılına kadar 15.000 memur görevden bir hukuk Pazar günü oy için ayarlanmış gibi Yunanistan kendini canlandırıcı olduğunu. Tasarıda ayrıca diğerleri kapalı emekliye olurken personel, yolsuzluk veya yetersizlik için işten ve bazı onlar elimine ediliyor için çalışıyoruz devlet varlıklar olarak görevden olmak içerir.

Yeni yasa daha kolay kamu hizmeti insanlar ateş yapacak, öğretmenler için çalışma saatlerini uzatmak rekabet fırsatları için daha fazla iç pozisyonlarda açmak ve yüzde 15 oranında tartışmalı bir emlak vergisi azaltır. "Bu bir insan kurban değil," Başbakan Antonis Samaras söyledi. "Bu kamu sektörü ve Yunan toplumunun onun bir talep bir yükseltme var." Samaras da yeni pozisyonlar oluşturulacak ve yeni çalışanlar dayalı işe söz verdi . liyakat Yunan muhafazakar liderliğindeki koalisyon 300 167 dışarı, tasarının geçmesi için mecliste yeterli sandalyeye sahip yeni mevzuat Yunan en kredi sıkı pazarlığı sonrasında gelir -. Uluslararası Para Fonu 'Troyka', Avrupa Birliği ve Avrupa Merkez Bankası.

Kamu hareket eleştirdi ve Atina'da tedbir karşı 1.000 belediye çalışanlarının Cuma günü gösteri de dahil olmak üzere, çok sayıda protesto gösterileri düzenlediler etti. Sendikalar da Pazar günü bir protesto organize ve bir genel grev, bu yıl 1 Mayıs, ikinci planlanıyor.

Memurların görevden zaten banka kartları ve mazeretsiz yokluğunda 110 gün için diğer memur çalmak için bir polis memurunun görevden alınması ile, başladı. Geçmişte, Yunan iç işleri olarak tarihsel siyasi bağlantıları üzerinde işçilerin haksız yere işten çıkarılma karşı korumak için kabul edildi 20. yüzyılın başlarında, kalma bir yasa ile yaşam için güvence altına alındı, CTV News bildirdi. "Bu yasanın arkasındaki mantık kamu yönetimi, siyasi açıdan bağımsız olması güvenli hissediyorum, ve devletin sürekliliğini sağlamak için sahip olmasıydı," Atina Dimitris Charalambis Üniversitesi'nde siyaset bilimi profesörü Christian Science Monitor söyledi.

Ama yasa oy için devlet memurluğu pozisyonlarında ticaret için eleştirdi politikacılarla, istismar edildi. Yunanistan, daha az 11 milyon nüfusa sahip bir ülkede 2010 yılında bir kamu sektörü nüfus sayımında ilk kez ortaya çıktı toplam bazı 700.000 sivil çalışanı bulunmaktadır. "Hala kamu sektöründen insanlar görevden bir tabudur. Olan pozisyonları ortadan kalkar veya herhangi bir nedenle yapmazsanız kim çalışanlarının zorla işten çıkarma olmuştur," IMF temsilcisi Poul Thomsen CTV News söyledi. "Kamu sektörü çalışanları korunmuş varken Yani ekonominin bu dramatik yeniden dengeleme ... özel sektörde işsizlik keskin bir artışa neden olmuştur."

Yunanistan, kademeli nakit ödemelerde aldığı troyka tarafından kurtarma operasyonları € 270.000.000.000 (353.000.000.000 $) verilmiştir. Ülkenin ekonomisi 2010 yılından bu yana kredi bağlıdır olmuştur. Şu anda, 2800000000 € AB-IMF kurtarma kredisi Mart ayından bu yana bekleyen olmuştur ve başka 6000000000 € ilk çeyreğinde aslında nedeniyle dilimi Mayıs ayında yayımlanması planlanıyor. Yunan GSYİH 2008 yılından bu yana fazla yüzde 22 düştü ise İşsizlik, yüzde 27 kadar çekti: krediler karşılığında, Yunanistan halkı ve ekonomisi üzerindeki ciddi etkileri vardı kemer sıkma önlemleri uygulamak zorunda kaldı.

Yunanlılar kitlesel protesto gösterileri düzenlediler ve kemer sıkma karşı gösteri sırasında polisle çatıştı var. En az 28 göçmen altı ay için ödenmekte değil sonra kırsal güney Yunanistan'da bir Yunan çilek ekimi ateş edildi. Yunan polisi göçmenler ödenmemiş ücret talep sonra avcılık üç çilek ekimi ustabaşı çekim şüpheli başladı. Polis, çiftlik sahibi ve üç formen gizleme şüphesiyle yerel bir adam tutuklandı.