Vi bezonas serenecon je ĉiu paŝo.

Serenecon por elekti, agi, vivi.

La vivo estas rapidega, kaj ŝanĝas siajn aspektojn ĉiumomente, postulante konstantan serenecon, por ke ĝi ne ĝenu la homojn.

Kiu afliktiĝas kaj provas sekvi la treegan rapidecon de la nunaj tagoj, tiu krevas, ĉar ŝanĝante rapide de unu al alia situacio, li ne havos tempon por adaptiĝo.

La novaĵo aperas kaj la okazaĵoj pasas, kaŭzante grandegan malvigliĝon emocian, mensan kaj fizikan.

Gardu vin serene, kaj konservu la aparatojn de via ekzistado, ĉar ili estas programitaj por konvena uzo sed ne por trouzo.

El la libro Vivo Feliĉa - Eldonejo Societo Lorenz

 


Discover Kenny G!