Kio estas la Amo! Ĉu la sento
bolanta kaj brulanta en la koro?!
Nektaro de plezuro kaj doloro
Foli' dislokigita de la vento?...

Ĝi povas esti nur turmento.
Pasio senmezura kaj furoro,
Povas esti iluzi'... En sama horo,
Povas ĝi esti vera  sentimento!...

La amo, la plej bela, la plej pura,
Povas esti ĝardeno de la animo,
korolo de la floro plej velura!...

Sed ankaŭ povas ĉi esti dorneto
Pikanta nian fingron... eĉ la rimo
Tre rara kaj neebla de Soneto!...

Aŭtoro: Manoel Borges dos Santos(Dokito)
El la bulteno: La Lampiro - N-RO 114, de Esperanto Asocio de San Paŭlo