Geamikoj!

Ankoraŭ mi ne kuraĝas piedi en la vojo de verkado sola, kaj bezonas helpon, pro tio mi serĉis en la reto iun tekston kiu plibone tradukas mian korsenton pri amikeco.
Feliĉe mi trovis tiun suban tekston kiu atestas mian amikecon al ĉiuj vi esperantistoj, neesperantistoj, viroj, virinoj...ĉiuj vi, geamikoj de Ipernity!

"Amikeco estas la plej granda donacaĵo, kiun saĝeco donacas, por feliĉigi la tutan vivon de homo.
Amikeco estas sendube la plej efika kuracilo, necesa al homo post malbonŝanca amo.
Nenio scipovas anstataŭigi amikecon – nek mono, nek potenco, nek ĉarmo, nek bonstato, nek famo.
Amikeco pligrandigas feliĉon kaj malpligrandigas faton.
Amikeco estas la plej bona aĵo, kiun unu homo povas senprofite proponi al alia homo.
Amikeco multobligante ĝojon kaj dividante ĉagrenojn- pligrandigas nian feliĉon kaj mildigas suferojn.
Kie simplanimeco kaj sincereco, tie floras amikeco kaj ĝojo.
Amo ligas korojn kaj amikeco intelektojn.
Post spirado, manĝado kaj dormado- amikeco estas unu el kondiĉoj, necesaj por nia vivo. 
Amikeco estas la plej delikata floro, disvolviĝanta el reciprokaj interhomaj kontaktoj. Se vi ne zorgos pri ĝi persiste kaj senlace, la floro velkos, antaŭ ol malfermos ĉiujn siajn burĝonojn.
El ĉiuj vojoj kondukantaj nin al feliĉo, neniu estas tiel efika, tiel fruktodona kaj tiel dolĉa, kiel amikeco. "
Fonto:www.esperanto.koszalin.pl
Amike