(Atentante peto de Dorota)

"Ĥalil' Ĝibran naskiĝis en 1883. Naskiĝinta en la vilaĝo Bŝeri apud la cedroj de Libanujo, Ĥalil devenis de riĉa heredaĵo: la fenica civilizacio, la maronidoj kaj la araba konkero kun sia islama influo. En la verkoj de Ĝibran' ni trovas kuraĝan spiriton de fenicaj marvojaĝintoj, respektegon al Jesuo, kaj plejan amon por la araba literaturo, precipe por la Korano.
En tre juna aĝo Ĥalil montris talentojn de artisto kaj pensulo, precipe profundan sentemon por beleco.
La 15-jara Ĝibran' unue verkis arabe tion, kio poste fariĝis La Profeto. Liaj fruaj verkoj akras kun la furiozo kaj doloro de seniluziigita junulo (spiritoj Ribelaj); sed ankaŭ evidentiĝas  beleco de penso kaj lingvo (Sep Kantoj), matura kompreno (La vivo de Amo), pensemo (Satano), kaj profunda mistikismo (Cindroj de Epokoj kaj Eterna Fajro). Kial akraj? tiutempe li konis la malfeliĉon de premegata popolo. Kaj li forlasis la amatinon, pro moro, kiu starigis nur ŝian patron kiel parigulon. Li fariĝis elokventa kritikanto de sociaj malbonoj (La Ventego), elmontrante fortan senton de altcela intenco "atenti la malsanojn de la civilizacio".
Ĥalil' Ĝibran', 48-jara, mortis en Novjorko en 1931."  -
El la Libro La Profeto, esperantigita de Roan Orloff Stone - 1987

Se iu havas aliajn informojn pri Ĝibran, bonvolu diru al ni!