Saluton

Bonvolu informi la infanojn (ankau vi rajtas skribi) ke Avo Frosto pretas respondi leterojn el la tuta mondo, en esperanto. Sendu manskibitan leteron al:

Avo Frosto

Norda Poluso

Kanado / Canada HOH OHO

Temas pri lia vera adreso. Indiku Esperanto ie por certigi respondon en esperanto.

Ĝuu la jarfinajn festojn !