Li celis anseron, sed trafis aeron.
Instrua proverbo estas. Eble vi demandas: kial instrua?
Legu la jenan rakonteton kaj vi bone komprenos:
Iu viro, 85-a jaraĝa, iris al kuracisto por fari la ĉiujaran sanstato-ekzamenon.
Demandis la kuracisto:
-- Kiel vi fartas nun?
--Tre bone, neniam mi fartis tiel bone, kiel nun - respondis la maljunulo- mia nova edzino havas 18 jarojn kaj estas graveda, atendante mian filon.
Kion vi opinias pri tio?
La kuracisto pripensis kaj respopndis:
-- Permesu a mi rakonti al vi unu historion: "Mi konas viron, kiu estis fanatika ĉasisto kaj neniam perdis iun sezonon pri ĉaso.
Sed, iun tagon li erare metis en la vojaĝosakon iun ombrelon anstataŭ pafilon. Estis li meze de la arbaro, kiam subite aperis urso antaŭ li. Li, rapide prenis la ombrelon el la vojaĝosako, celis la urson kaj bang! la urso morte falis.
-- Ha! Ha! Ha! Ha! Tio ne eblas - diris la maljunulo - alia ĉasisto pafis kaj mortigis la urson.
-- Ĝuste!!! - diris la kuracisto.