Juniaj Festoj

    La akordiono ĝoje sonas...                                           

   Infanoj, junuloj, maljunuloj en multkoloraj vestaĵoj; virinoj tro ŝminkitaj, harplektaĵoj, rubandoj sur haroj, ankaŭ sur la robo. La viroj kun pajlaj ĉapeloj, artefaritaj lipharetoj kaj la vestoj similas enlandanojn kun siaj kampaj vestoj por laborado.

    Kiom da manĝaĵoj! Arakidodolĉaĵoj, laktodolĉaĵoj, krevigitaj maizoj kaj dolĉa rizo... Alvenas aliaj, sentu la bonodoron! Estas la kukoj el maiza faruno kaj kokosodolĉaĵoj. La okuloj fariĝos pli grandaj ol la ventro. Kiom da multikoloraj flagetoj!

   Sed... Kie ni estas? Kio estas tio? Kiu estas brazilano facile divenas. Estas plia "Junia Festo". Ne gravas kiu tago estas. Juniaj Festoj okazas dum la junio-monato sed ekzistas tri specialaj:  por festi Sanktan Antonon la 13-an, Sanktan Johanon la 24-an kaj Sanktan Petron la 29-an.

   Junio estas vintra monato,pro tio dum la bona junia festo, krom la jam menciitaj manĝaĵoj oni trinkas "quentão"-n, kiu estas varma trinkaĵo farita kun "kaŝaso"(brando), akvo, zingrivo, kariofilo kaj sukero, bona ankaŭ sen alkoolaĵo. Aliaj trinkas varman vinon kaj varman ĉokoladon, se ŝatas.  

    Kutime oni festas la tri sanktuloj sur malfermita loko, kie eblas fari brulejon por danci ĉirkaŭ ĝi; kelkaj klopodas salti super ĝi kaj aliaj piediras sur la varmaj cindroj por montri fidon ĉar oni diras: kiu havas fidon,ties piedojn la cindro ne bruligas. kutime okazas preĝoj("terço") por peti protekton al la festata sanktulo, tamen por la plimulto ja gravas nur danci kaj festi. Kutime ankaŭ oni vidas mastron kun la bildo de la festata sankto aŭ de la tri. 

   Alia kutimo estas la naivula edziĝo, parodio; vi ploras tiom vi ridas. La fianĉino estas graveda, la fianĉo ne volas plu edziĝi do la fianĉinpatro volas pafi la fianĉon, krom aliaj pajacaĵoj. Finfine, por festi la edziĝon la partoprenantoj dancas la kvadrilon antaŭe praktikitan. Laŭ elekto de la organizanto okazas ŝercadoj.

   Okaze de Sankta Antono tago, konsiderata edziĝa sanktulo, fraŭlinoj faras "simpatia"-n (ritan aferon). Ekzemple, (eble iu bezonos): La 12-an de junio, je noktomezo rompu unu ovon kaj metu ĝin en glason kun akvo kaj lasu sub libera ĉielo. La venontan matenon observu kiu desegnaĵo formiĝis; se similas al fianĉina vesto, vualo aŭ girlando signifas, ke la edziĝo estos baldaŭ. Alia "simpatio" estas inversigi la pozicion de la sanktulo ĝis li trovos fianĉon por la fraŭlino, ĉar tia pozicio ĝenas lin. 

    En mia urbo juniaj festoj okazas en ĉiuj lernejoj, kluboj, bienoj, en kelkaj kvartaloj organizitaj de ĝiaj loĝantoj. Kelkaj estas filantropiaj.

    Sankta Petro estas la proktetanto de mia urbo, fondita je la 29-an de junio, 1910; pro tio okazas la tradicia Sankta Petro festo, sur la ĉefa placo, de la komenco de junio ĝis la 29-a. Tie, sur la placo, vi renkontas unu grandan barakon kie troviĝas manĝaĵoj, dolĉaĵoj, aŭkcioj, muziko, kantistoj, k.t.p.. Ĉirkaŭ ĝi, aliaj malgrandaj  barakoj kie oni vendas multajn aferojn kaj vi povas ludi gajnante premiojn. Ankaŭ parko pro amuzo estas instalita kaj tie funkcias nur dum junio. La 29-an, la lastan tagon de la fedto, nokte okazas mirinda, fama fajraĵo kaj por vidi ĝin multaj el la proksimaj urboj venas spekti. Se vi venos ankaŭ vi povox ĝoji kun ni.     

                                                            Neuza B. Brienze