ADIAŬ BIRDETO MIA
 
Kanton galantan mi kantos,
aŭdu pri ĉi afer’,
temas pri iu knabino
de l’ muelist’ filin’.
 
Adiaŭ birdeto mia
Mi ne forgesos vin.
 
Ofte ŝi traktas vendiston,
Estas por ŝi plezur’
La patro ŝin admonis:
-ne alparolu lin.
 
Adiau...
 
-Ha mia patro aŭskultu,
penos vi sen sukces’,
se mi ne povas dum tage
nokte renkontos lin.
 
Adiaŭ...
 
Mi lasos vin sen heredo
Mia plejaĝulin’.
-Do mi kunportos la rajtojn,
rajton de la patrin.
 
Adiaŭ...
 
Iros mi al Barcelono
Servi al kavalir’
Kaj se la servad’ min enuas
Iros mi al Franci’
 
Adiaŭ...