En la tuta mondo la kristana rondo
en pregxejaj festoj kaj per korespondo
Kriston rememoras, multaj Lin adoras,
kaj la sonoriloj en gxojkant' sonoras.

Sed malmultaj scias, ke - se l' mond' mencias
tiun sanktan Nomon, Lin gxi ne konscias -
Kristo, la Mesio de l' plej bona Dio,
venis al la mondo, alta kun misio:

instruadi Veron, de l' spirit' Liberon,
al cxiela vivo similigi Teron.
Per naskigx' humila, per labor' utila,
per la granda amo, per instruo brila

montris Li la vojon por atingi gxojon
veran, kaj forlasi jam la lastan fojon
dubojn kaj eraron, de l' malbon' la maron,
kaj per sinofero servi la homaron.

Estu la instruo viva de Jesuo
klara vojo al la homa evoluo:
de infano plora al la vir' labora,
de la mort-elspiro al Spirito glora!

Antoni Grabowski

El la libro "Vocxoj de Poetoj el la Spirita Mondo",  de Francisco Valdomiro Lorenz.