µ

Pójdź kińże tę chmurność w głąb flaszy.

Wojtek