Tre malnova saĝeco, sed ripetinda: "Ne faru al aliaj tion, kion vi ne volas ke oni faru al vi." Foje homoj plej bonintence, sed bedaŭrinde mallerte - aŭ eĉ tute erare - volas helpi. Ofte, koleriĝo estas la unua reago, sed tio nur pligrandigos la problemon: la persono fariĝas malfeliĉa, despli malcerta en siaj agoj kaj sekve ankoraŭ pli mallerte agos aŭ eble neniam plu helpos. Provu konservi vian paciencon kaj restu ĝentila. (Fakte, sufiĉe da dormo helpas por havi pli da pacienco!). Laste: ĉiuj homoj estas malsamaj, do ne juĝu ĉiujn same. Iuj estas lertaj pri muziko, aliaj pri sporto, aliaj pri matematiko. Ni devas lerni respekti ĉies fortajn kaj malfortajn flankojn, kaj antaŭ ĉio... koni tiujn de ni mem!