Kvankam ni ĉiuj vivas en unusama mondo, ĉiu spertas la mondon siamaniere. Nia persona realeco dependas de nia percepto kaj nia pensmaniero. Dum unu vidas duone malplenan glason, alia vidas ĝin duone plena. Sed pli grave: la maniero laŭ kiu ni perceptas la mondon influas ankaŭ la manieron laŭ kiu ni agas en la mondo. Tiu kiu vidas danĝeron ĉie, promenas kun timo en la okuloj kaj fariĝas facila viktimo de krimuloj. Male, tiu kiu promenas kun granda rido sur la vizaĝo, salutanta ĉiujn homojn, fariĝas populara persono kiu ŝajnas "altiri bonŝancon". Tio ne estas iuspeca magio, sed nura sinteno!