Amiko al mia kor' donis vundon
mi do havigis al mi belan hundon
ĉar amo de l' hund' estas senkondiĉa
egale; estu riĉa, aŭ malriĉa
hundo ĉiam estas al vi fidela
egale; estu bela, aŭ malbela
ĝi ĉiam staras je via flanko
sen plendi pri via konduto kaj manko
al hundo ĉiam viaj faroj plaĉas
Kaj pri sia amiko gxi neniam klaĉas
kiam ajn vi estas kun fremdaj uloj
ĝi gardas vin per siaj akraj okuloj
kiam ajn vi forestas ĝis la vespero
ĝi atendas vin kun granda espero
kiam vi revene aperas sur la voj'
ĝi celebras tion per sinsekva boj'
kiam vespere vi dormas sur l' lito
ĝi dumnokte gardas vin sen hezito
hundo ne amikemas por profito
ĝi staras ĉe vi eĉ dum milito
hundo ja estas fidela amiko
ĝia amikeco ne estas politiko
hundo ne estas kiel najbarulo
kies amikeco estas laŭ kalkulo
nek ĝi estas kiel alia amiko
kiu vundas vian senton per kritiko
jes, hundo ne estas kiel ni saĝa
sed kiel homo ne estas du-vizaĝa
hundo ne agas kiel viro malica
nek kondutas kiel virino kaprica
hundo ne forgesas viajn bonfarojn
kaj cxiam pretervidas viajn erarojn
hundo al homo neniam perfidas
eĉ tiam, kiam neniu ĝin vidas
por la hundo, ĉiam vi estas bela
tempopaso kun vi estas miela
ĝia fideleco daŭras ĝis l' morto
hundon forportas nur la morto-forto
hundo estas pli afabla ol homo
kvankam "Homo' " ne estas ĝia nomo
se samkiel hund' fidelemus homo
feliĉo ekzistus en ĉies domo
ho ve, ke hom' ne estas kiel hundo
tial en ĉies koro estas vundo
ekde hodiaŭ pro mia kor-vundo
mia bona amik' estas mia hundo.