En amikeco
simile al ĉeval'
neforlasu amikon
en la batal'
nek estu unu el amikoj, kiuj
forgesas siajn amikojn sen kial'
tiel faras nur frenezaj homoj
kaj homoj sen senco de bona moral'