En batalo
Inter mono
kaj bono
Oni staras
Je l' flanko de mono
Parolante pri bono
Krom vere bona persono!

***

En batalo
Inter amo kaj malam'
La amo venkas
Ĉiam!

***

Per du flugiloj de
Saĝo kaj kuraĝo
Oni povas savi sin
El la mizero-kaĝo!

***

Aprezante homon,
samkiel oron
Trarigardu la surfacon
Vidu la koron!

***

Mankas amiko sincera
amiko vera
estas rara
alie ne estus
tiel kara!
Mankas amiko sincera!