Tiu,
kies valoro
dependas de
lia posteno
aŭ mono
estas senvalora
persono!