Mi
Eble pretervivos
kunvivon
kun besto plej sovaĝa
en kaĝo!
Sed ne povas kunvivi
kun homo
al kiu mankas
saĝo!