Politiko
estas arto
de paco
kun malamiko.

***
Idiotoj batalas
per bomboj,
saĝuloj kunvivas
kiel kolomboj.

***

Pro subpremo de
kruelaj despotoj
respondecas ankaŭ
subpremataj idiotoj.

***
Heroo estas ne tiu,
kies pafoj trafas
sed homo pacoplena
kiu neniam pafas.

***

Maĺbonaj
politikisto kaj generalo
estas tiuj, kiuj
kredas je batalo.

***

En la mondo
la plej bona loko
estas tie, kie
regas paca politiko.

***

Kie la plejmulto estas
saĝaj patriotoj
ne estas taŭga lando
por regno de despotoj.

***

Homo nur tiam povas
esti vere feliĉa
kiam la ceteraj homoj
estas feliĉa kaj riĉa.

***

Esti riĉa feliĉulo
inter mizeraj uloj
ne estas la kutimo
de bonkoraj liberuloj.

***

Kie regas leĝoj
de sovaĝa ĝangalo
homo estas en daŭra
konkuro kaj batalo.

***

Homo en la senleĝa
kaj maljusta socio
kondutas plej sovaĝe
samkiel skorpio.

***

Homo kun granda
potenco kaj povo
ofte kondutas kiel
la plej stulta bovo.

***

La mondon konstruas
saĝuloj kaj patriotoj
kaj tion detruas
idiotoj kaj despotoj.

***

Homo sen amiko
kaj kamarado
similas al ĉaro
kun rompita rado.

***

Kie ajn troviĝas
naivaj personoj
tie ankaŭ svarmas
homfiguraj hienoj.


***

Grandanima homo
sur alta posteno
estas despli modesta
persono.

***

Tie kie mankas
libero
kvazaŭ mankas
aero.

***

Birdo por flugi
bezonas aeron
homo por flugi
bezonas liberon.

***

Homo, kiu servas despotojn
pro mono
aŭ posteno
estas la Plej malbona
persono.

***

Servantoj de tiranoj
kaj despotoj
konsistas el kanajloj
kaj idiotoj.

***

Nacio kiu vivas pace
kiel kolomboj
gajnas pli ol nacio,
kiu vivas minace
per bomboj.

***

Leĝoj de naturo
pli potencas ol tiuj
de l' kulturo.

***

Skorpio
pli bonas ol homo
kiu murdas
nome de Dio.

***

Unueco de Dio
kaj ĉio
estas la ununura
relegio.

***

Amo
estas la ununura
religio
ĉio alia estas
nenio.

***

La diferenco
Inter kruela homo
kaj hieno
estas nur homa
mieno.

***

Bonulo estas tiu
kies okuloj
vidas nur bonan
en aliaj uloj.

**"

La plej granda Nulo
estas ĵaluza ulo.


***

Kaj orgojla
kaj flatema homoj
ambaŭ fiodoras
kiel putraj terpomoj.


***

Homo estas ne tiu
kun du piedoj
du oreloj
kaj du okuloj,
sed tiu, kiu zorgas
pri la suferoj
de aliaj uloj.