Kiam vi kaptas
la kornon de la bovo
tiam vi ekscias
pri via reala povo.

***

Jen demando
por saĝa persono ;
Ĉu vivi stulte
kiel azeno,
aŭ malnoble
kiel hieno,
aŭ digne kiel leono?

***

Grandas la diferenco
Inter grandanimaj riĉuloj
kaj etmensaj Riĉ-Nuloj.

***

Riĉ-Nulo
estas tiu riĉa ulo
kies valor' sen mono
estas Nulo,


***

Silento de l' amiko
Pri malamika piko
tiel doloras kiel
piko de malamiko.

***

Silento de
paŝtista hundo
dum la atako de lupo
estas certe
nepardonebla kulpo.

***


Jen tre grava
sed malfacila tasko
vivu la vivon
laŭeble sen masko.

**"

Vivu la vivon
laŭ la volo
de via koro,
ne laŭ tiu de
l' popolo.

***

Kiam
tre mallumas,
sunleviĝo proksimas.

***

Se pri la mondaj aferoj
decidus grandanimaj homoj
homaro kune vivus
sen gravaj problemoj.

***

Ne gravas la aferoj
sur politika sceno
sed gravas tiuj
malantaŭ la kurteno.

***

Malsata homo
povas konduti kiel lupo
sen sento de
peko kaj kulpo.
***

Homaro konsistas
el tiuj, kiuj
afable zorgas
pri aliaj uloj
kaj egoistoj kiuj vivas
samkiel kuloj.
***

Homo liberas
en la naturo,
kaj malliberas
en la kaĝo
de sia kulturo.

***
La tuta senlima
universo
estas unu-dio-verso.

***

Kie neniu estas
tro riĉa
kaj neniu homo
estas malriĉa
tie ĉiu homo
estas feliĉa.

***

Sen via gardhundo
ne sidu ĉe la tablo
de ruza Mulao
kaj Diablo.

***

Estu singarda
kontraŭ skorpio
kaj Mulao
kiu kaŝas sin
malantaŭ Dio.

***

Mulao
promesas Paradizon
kaj parolas pri
la sankta vero
sed kreas Inferon
Sur la tero.

***

Komunaj kunlaboroj
necesas
por komunaj problemoj
kaj doloroj.

***

Inter animaloj
en la ĝangalo
homo estas konata
kiel ruza animalo.

***

Grandanimaj riĉuloj
kreas prosperon
la ceteraj Riĉ-Nuloj
kreas mizeron.

***

Homo sen homa moralo
Pli malaltas ol animalo.

***

Tiu, kiu murdas
nome de Moralo
estas la plej sovaĝa
animalo.

***


Tiu vivas plej prudente
kiu ĉion faras
ĝusta-momente.

***

Jen la diferenco
inter malriĉulo
kaj Riĉ-Nulo;
la unua laboregas
kiel mulo
la dua vivas
kiel kulo.

***

Civilizita homo
ne estas tiu, kiu
dancas en dancohalo
sed tiu, kiu estas
kontraŭ maljusto,
mizer' kaj batalo.

***

En juĝejo
ŝafo egalas al lupo
tamen la verdikto ĉiam estas;
lupo estas sen kulpo.

***

Via opinio
pri alia ulo
estas via spegulo.

***
Ĉiam kaj ĉie ekzistas
sufiĉe da kanajloj
kaj idiotoj
kiuj subtenas despotojn
kontraŭ bonaj patriotoj.

***


Homo
kun alta moralo
ne voĉdonas
por batalo.
***

Suferoj de
milito kaj mizero
estas la plej grandaj
sur la tero.