Ĉiam duono
de la vero
estas kaŝita
sub la tero.

***

Malica
kaj batalema fihomo
fiodoras kiel
putra terpomo.

***

Kio estas la penso
de pacema kolombo
pri stultaj homoj
kun pafilo kaj bombo?

**"

Fanatikaj amantoj
de la vero;
malamikoj de l' paco
sur la tero.

***


Interbatalo
pro la sankta vero
verdire estas
diabla afero.

**"

Teni pacon
sur la tero
estas l' plej sankta
afero.

***

Dio mem zorgas
pri sia sankta afero
Ni zorgu pri la cetero
sur la tero.

***

Paco estas
afero de naturo
malpaco estas
tiu de kulturo.

***

Ĉe ĉiu homo ekzistas
nur tre eta ero
de la tuta vero.

***

Neniu estas
pli granda idioto
ol tiu, kiu estas
je la servo de despoto.

***

Homo kun saĝa kapo
kaj afabla koro
ne metas sin je la servo
de diktatoro.

***

Homo kiu mem
neestas tirano
ne helpas tiranon
kiel lia mano.

***

La unua ĝusta
kaj firma paŝo
estas duono
de la tuta marŝo.

***

Etmensuloj
en politiko
danĝeras kiel
malamiko.

**"

Problemo
de unu homo
estas ĉies problemo.

***

Per koro vidu
per kapo decidu.

***

Kia via penso
kaj sento
en la koro,
tia via vivo
estos sur la tero.

***

Diferenco ja grandas
Inter homo kiu vivas pace
kiel kolombo
kaj homo kiu vivas
per armilo kaj bombo,
Diferenco ja grandas.

***

Homo
samkiel skorpio
kapablas piki homon
pro nenio.

***

La plej danĝera homo
kun politika potenco
estas tiu
kun algranda menso.

***

Nur homo kun
Vastvida kapablo
decidu pri aferoj
ĉe l' politika tablo.

***

Politikisto estu
majstro de ŝakludo
kaj pacienca
samkiel testudo.

***

En la moderna
nova jarmilo
homaro vivu pace
sen armilo.