Pro silento de
l' Plejmulto
la Tero,
Iom post iom
fariĝas Infero.

***

Nur ĵaluzulo
kaj malamiko
pikas homon per
malica kritiko.

***
Libero apartenas
al homoj kun kuraĝo
la ceteraj homoj
vivas iel en kaĝo

***

Amiko
ne estas tiu
kiu kunĝuas la vivon
sub la varma suno
sed tiu, kiu helpas
vin meze de tajfuno.

***

Kiu pli stultas ol mulo
krom fanatika ulo?

***

Animaloj
ne kiel komoj
vivas en ĝangalo,
sed estas homoj kiuj
vivas kiel animalo.

***

Tiu, kiu kredas
je teror'
kajbatalo
estas ja animalo
kiu devintus vivi
en ĝangalo.

***

Nek tro proksima,
nek malproksima
distanco
estas taŭga distanco
por amikeco
kaj paco.

***
Neniu peko
pligrandas ol tio
ke oni subpremas homojn
nome de Dio.
(Gandhi)

***

Teroro
torturo
kaj murdo
nome de ĉiopova Dio
estas fifaro de homo
pli sovaĝa ol
skorpio.
( Okaze de terora atako en Novjorko.
(Oktobro.31.2017 )

**"
Homo
kun granda koro
jam estas granda homo
sen posteno,
sen mono,
sen oro.

***

Homo
kun bonaj geamikoj
kaj varma domo
estas ja feliĉa homo.

***

Devo
de ĉiu homo
sur alta posteno
estas kapti la manon
de falinta persono.

***

Homo ne estas granda
sur alta posteno,
sen esti je la servo
de malgrnda persono.

***

La tasko
de ĉiu registaro
estas zorgi pri la volo
de sia popolo
kaj ne miksiĝi
en alies aferoj
samkiel kamela kolo.

***

Malriĉulo
estas tiu kies mono
kaj oro
estas pli granda ol
lia koro.

***

Dum oni ĝŭas
l' vivon sur la tero
ĵaluzulo suferas
en propra infero.

***

Kie ĉiu homo vivas
kun liber' kaj prospero
tie estas paradizo
sur la tero.

***

Sukceso
kaj fiasko
estas partoا de
ĉiutagaj taskoj.

***

Se bonkoruloj havus
multe da mono
en la mondo troviĝus
neniu malriĉa persono.
** *

Ene de ĉiu homo
estas konstanra batalo
inter anĝelo kaj animalo
finfine venkas tiu
kiun oni subtenas
per sia pensa regalo.

***

Facilas mortigi lupon
per unu simpla pafo
sed unue trovu
lupon kiu aperas
kiel ŝafo.

***

Tiu, kiu daŭre
pensadas pri mono
estas la plej
malriĉa persono.

***

Ju pli alta estas
via posteno
estu despli modesta
persono.

***
Pro konfliktoj
inter riĉuloj
suferas nur
malfeliĉuloj.

***
Kie leĝoj estas
kontraŭ moralo
homo por vivteni sin
vivas kiel animalo
laŭ leĝo de ĝangalo.

***

Kie estas ĝangalo?
tie kie homo vivas
sovaĝe, fripone,
sen moralo.