Kie ajn regas
justa leĝo،
tie ĉiu homo
estas reĝo.

***

Homo kun prudento
vivas plene,
senzorge,
en la momento.

***

Politikisto povas esti
kaj lupo
kaj vulpo
sen sento de
bedaŭro kaj kulpo.

***

Malgrandanimaj etmensuloj
sur la altaj postenoj
estas fieraj kiel leonoj
sed kondutas kiel hienoj.

***

Idiotoj suferantaj
sub la botoj de despotoj
mem parte respondecas
pri siaj malfeliĉaj sortoj.

***

Ĉiam kaj ĉie ekzistas
homfiguraj animaloj
kiuj estas pretaj
por la plej teruraj krimoj
kaj bataloj.

***

Doloro
kiun oni suferas
mute
pli grandas ol doloro
pri kiu oni krias
laŭte.

***

Je la fino de tago
ĉiu homo respondecas
pri siaj faro kaj ago.

***

Tie, kie spiras
saĝaj patriotoj
ne povas longe vivi
kruelaj despotoj.

***
Ne ĉiu animalo
estas sentima leono
nek ĉiu homo estas
grandanima persono.

***

Neniam
forgesu manon
kiu donis al vi
panon.

***
Bonfarto de la fiŝo
dependas
de tiu de la maro,
bonfarto de la homo
dependas de tiu de
la tuta homaro.

***

Politikistoj
nome de popolo
zorgas pri
sia propra volo.

***

Politikisto
kiu mallerte
ludas politikon
devas ĉiutage
ludi piedpilkon.

***

Kie riĉaj politikistoj
zorgas nur pri riĉuloj
la cetero de popolo
parte vivas kiel
sklavlaborantaj muloj
kaj parte kiel
sangosuĉantaj kuloj.

***
Kiam oni respektas vin
pro via mono
aŭposteno
oni ja ne havas respekton
por vi
kiel persono.

***

Aglo kuraĝa flugas
super la nuboj
kaj homo saĝa flugas
super la duboj.

***

Paco,
libero,
justo,
kaj prospero
estas urĝaj aferoj
sur la tero.

***

Sen la lumo de
plumo
homaro vivas en
mallumo.

***

Kiam oni kondutas
kiel konsciaj civitanoj
tuj ekfala tiranoj.

***

Batalo kaj milito
per pafilo kaj bombo
nome de homa digno
kaj paco
esta sgranda trompo.

***
Grandas la diferenco
inter homo kies koro
doloras pro sufero
de malfeliĉa persono
kaj homo kies koro
batas por
pli kaj pli da mono.

***

Nuntempe
sovaĝaj animaloj kaj bestoj
kondutas pli afable
ol certaj homoj
en elegantaj vestoj.

***
Malantaŭ
tro bona propono
ofte estas kaŝita
fripono.

***
Malantaŭ
ĉiu tiel nomataj
sanktaj bataloj
kuŝas homvizaĝaj
diabloj.

***
Militoj kaj bataloj
estas ŝatataj aferoj
de certaj politikistoj,
generaloj kaj diabloj.

***
Sen liberanima
karaktero
ne eblas vivi
en libero.