Pro krimoj de
malsatuloj
respondecas
ŝtatuloj.

***

Politikistoj
samkiel ŝtelistoj
plibone ĉion performas
kiam popolanoj
dormas.

***

Ju pli silenta
via menso
des pli granda
via potenco.

***

Memfida,
silenta
kaj nobla persono
estas potenca kvazaŭ
leono.

***

Homo
kun la plej baza
homa kulturo
ne vivas kiel
vulpo, lupo,
vulturo.

***

Tio, kio diferencigas
leonon disde vulpo,
lupo,....
kaj hieno
estas grandioza,
potenca sinteno.


***
Nek trono
nek fanfarono
necesas por ke leono
estu leono
kontraŭe al etmensa
malgrandanima persono.
***

Homo
pro ĵaluzo kaj envio
povas esti danĝera
kiel skorpio.

***

Amikeco ne eblas
kun vulpo ruza
kaj homo ĵaluza.

***

Diktatoro
estas kiel hieno
sur la trono de
leono.

***

Se vi havas almenaŭ
unu amikon
kiu fidele helpas vin
en l ' tempo de bezono
vi ja
estas feliĉa persono.

***
Tie, kie bataloj
de malriĉa,
malfeliĉa persono
estas nur lia
persona batalo
oni vivas
laŭ l' leĝo de ĝangalo.

***

Por esti Homo
ne sufiĉas nomo
homo devas agi
kiel homo.

***

Skorpio
pli bonas ol tiu
kiu pikas kaj murdas
en la nome de Dio.

***

Homo, kiu kredas
fanatike
je sia relegio
aŭ ideologio
estas preta piki
blinde,
samkiel skorpio.

***

Amo estas
la tuta religio
de Dio.

***
Por vivi vian vivon
senkonflikte,
feliĉe
amu ĉiun homon
senkondiĉe.

***

Ne nur en prizono
homo estas
mallibera persono.

***

Homo
kiu ja devas
labori
ĝismorte
por iom da pano
estas ja mallibera
homarano.

***

Bona poemo
estas tiu
kiu bongustas
kiel dolĉa pomo.

***
Animaloj
en ĝangalo
estas pli liberaj
ol homoj
en nia bela kapitalo.

***

Bona persono
sur alta posteno
aŭ kun multe da mono
ĉiam kondutas
kiel afabla,
modesta persono.

***

La plej afabla,
nobla persono
estas tiu, kiu fordonas
la lastan groŝon en sia poŝo.

***

La mondo plenas
je kanibaloj
kiuj troviĝas
interalie
en dancohaloj.

***

Tiuj, kiuj murdas,
torturas,
ekspluatas
kaj suferigas homojn
nome de Dio
estas pli abomenindaj
ol skorpio.

***

Tiu, kiu regas
nome de Dio
estas fripono
kaj tion kredas
stulta persono.

***
Riĉa
potenca
kaj orgojla homo
memorigas min
pri putra terpomo.

***

Infero
estas tie, kie laboruloj
vivas en mizero.

***

Riĉulo
justa
modesta
kaj afabla
estas bela kaj kara
sed rara.

***

Politikisto kolera
estas la plej danĝera.

***
Saĝaj generaloj
faras ĉion eblan
kontraŭ ekbatalo.

***

Amoplena koro
laplej valora
trezoro.

***

Pri grava afero
decidu per kapo racia
ne per koro emocia.

***
Veneno
kaj kolero
danĝeras por
via koro.