Antaŭ la Kunkuŝo
pensu pri
akuŝo.

***

Pri la krimoj de
kruelaj despotoj
respondecas ankaŭ
stultaj patriotoj
kaj indiferentaj idiotoj.

***

Pri pano de
stultuloj onidire
zorgas Dio
sed saĝulo mem zorgu
pri sia pano kaj ĉio.

***

Nur kanajloj
kaj friponoj
kaj stultaj patriotoj
submetas sin
je la servo de
despotoj.

***

Zorgi pri
pureco de la naturo
kaj sano de la tero
estas la plej nobla afero.

***

Muro
inter domoj
estas bona,
sed malbonas
muro inter homoj.

***
Homo al kiu mankas
laboro kaj pano
facile submetas sin
je la servo de tirano
kaj onidire ; Satano.

***

Mizero
estas la ĉefa kialo
de krimoj kaj bataloj
sur la tero.

***

La ununura bona batalo
sur la tero
estas batalo kontraŭ
maljusto kaj mizero.

***

Kie vivrimedo
por ĉiu homo
estas sufiĉa
tie ĉiu homo
estas feliĉa.

***

Zorgu
pri vi
kaj via najbaro
kaj la cetero
de la homaro.

***

Konduti pace
kun malamiko
estas la plej saĝa
politiko.

***

Saĝa politikisto
parolas pace
kaj la malsaĝa
parolas minace.

***
Tiuj, kiuj interbatalas
pro Dio
fakte batalas
pro nenio.

***

Tiuj, kiuj kredas
je afabla Dio
kial do kondutas
kiel skorpio?

***
Azeno
pli rapide lernas
de sia eraro
ol homo
de sia misfaro.

***
Libero kaj prospero
estas por popolo
kun saĝo kaj kuraĝo
popolo malkuraĝa
vivas mizere
en kaĝo.

***
Religio
kiu ne devigas
homon esti pacema
kaj afabla
estas afero diabla.

***

Kie ĉiu homo zorgas
nur pri sia ĉapo
tie estas sekura
nenies kapo.

***

Dio de despotoj
kaj torturistoj
kaj teroristoj
kaj ...
skorpio
ne estas mia Dio.

***

Homo kies grandeco
dependas de lia mono
aŭ posteno
envere ne estas
granda persono.

***

Ĉu ĝojo kaj prospero
aŭ sufero kaj mizero
sur la tero?
Jen la plej urĝa
pripensinda afero?

***

La plej grava
parto de libereco
estas libereco de
penso kaj menso.

***

Sekureco
kaj libereco de
parolo
estas la bazaj rajtoj de
popolo.

***

Homoj
kun la cerbo
de paseroj
ofte decidas pri
gravaj aferoj.

***

Idiotoj ne mankas
sur la tero
ĉar pensado estas
malfacila afero.

***
Kial homoj ne povas
vivi kiel kolomboj
sen armiloj,
senbomboj!?


***

Sen stultaj politikoj
ĉie homoj kunvivus
pace,
samkiel amikoj.

***

Saĝaj homoj voĉdonas
por saĝaj patriotoj
por la ceteraj kandidatoj
voĉdonas idiotoj.

***

Homo
estas pacema
kiel kolombo
sed nur en la tombo.