Nur kelkaj kilometrojn for de nia loĝejo en Orange situas la kapelo de Gabet. Bona celo por konatigi la ĉirkaŭaĵon de Orange. Kiel vi scias malrapide, mi ŝatas promeni. La suno ridas, sed mia edzino ne volis promeni. Ŝi preferis legi. Do mi ekpromenis sole. Mi iras tra kampoj kaj vinberĝardenoj kaj post ĉirkaŭ 1,5 horojn mi atingis la kapelon.
Mi bonŝancas. La kapelo estas hazarde malfermita, ĉar viro purigas kaj dekoraciis la internaĵon de la kapelo. Li rakontis al mi la historion de tiu loko.
En la jaro 1794 dum la Francia revolucio la popolkomitato kondamnas al morto 332 homojn, el ili estis 32 monaĥinoj. Ili estis mortigitaj per gilotino (falhakilo) kaj tiam enfositaj en amastombejoj. Sur tiu loko la Kapelo de Gabet estis konstruita memore al tiuj viktimoj. Hodiaŭ kliko de kapelo de Gabet (association des amis de la chapelle de Gabet) zorgas pri tiu kapelo. Tiu viro apartenas al tiu kliko.
Sur la benko antaŭ la kapelo mi sidiĝis kaj cerbumis. Kiom da homoj estis mortigitaj senkulpaj dum la homa historio?
La kapelo troviĝas proksime de la Rodano (Rhône). Mi uzis tiun okazon, promeni laŭlonge la rivero kaj revenis post pluajn 3 horojn hejme.