Kiel belaj povus esti la ekskursojn, se la stratstato estus pli bona. Nia malnova, 17-jaraĝa Peugeot 306 devas suferi multe. Ofte ni timas, ke ĉi-foje la aŭto ne revenos al Germanujo pro la malbona stratstato. Jam en Albanujo, Makedonio kaj kelkfoje en la montaro ĉe la Nigra Maro ni travivis aĉajn stratojn. Tiel ankaŭ dum nia ekskurso al fortikaĵo Amberd kaj la lago Kari. Persono en Erevano rekomendas al ni tiun ekskurson. Do ni ekveturis je la deka horo. Dank'al Dio ni havas navigilon, ĉar sen tio ni ne povis trovi la lokojn, kiujn ni volas viziti. En Kartvelujo kaj en Armenujo ili uzas alian skribon, kiun ni ne povas legi kaj kampare ofte ni ne povis trovi anglan parolantajn homojn. Krom tio kaj en Kartvelujo kaj en Armenujo la etiketado estas tre modera (ankaŭ per ties skribo). Komence la stratstato estas bona, sed apenaŭ ni forlasis la ĉefan straton, la stato malboniĝis tre rapide. Finfine ni povis veturi nur 10 km/h. Pro tio por la distanco da 58 kilometroj ni bezonis preskaŭ 2 horojn.
Amberd estas parte detruita fortikaĵo, kiu situas sur alteco da 2.300 metroj ĉe la suda deklivo de monto Aragats (4.090 m). Ĝi estis ankaŭ unu el la mezepkaj ĉefurboj de Armenujo. La fortikaĵo, kiu estis konstruita sur monta elstaraĵo, apartenas al defendosistemo, kiu kontrolis la ebenaĵon de la monto Ararat.Tie ni restadis ĉirkaŭ 1 horon. Dum tiu tempo ni manĝis ankaŭ bongustan fiŝon.
Tiam ni decidis pluveturi al lago Kari. Unue ni ne volis veturi tien pro la aĉa stratostato, sed mia edzino volis vidi tiun altan lagon. Tuj anticipe: La lago ne valoris la penon. Estas nur malgranda lageto. Cirkaŭ tiu troviĝas tipe sovetstilaj konstruaĵoj kaj tendoj, en kiuj oni povas manĝi. Ĉar ni manĝis riĉe ĉe la fortikaĵo Amberd kaj la ĉielo eknubokovriĝis kaj ni aŭdis tondron fore, ni nur restadis mallongan tempon. Malbonŝance ni povis vidi la monton Aragats malklarkonture pro la limigita videbleco pro la ascendanta nublaĵo. Por tiu travivaĵo ni bezonis 45 minutojn por distanco da 13 kilometrojn, t.e. 1,5 horojn tien kaj reen. Vespere mi estis tre laca, ĉar la veturado penigis min multe.