Turka viro, kun kiu ni konatiĝis en Istanbulo, invitis nin, viziti lin en sia hejmurbo Giresun. Do ni sekvis tiun inviton.
Giresun, la ĉefurbo de la avelo, vivas de la avelrikoltado. Ĝi situas sur roka elstaraĵo kaj estas ĉirkaŭata de la Nigra Maro, arbaro kaj alpoj, kvazaŭ Dio kreis ĝin. La avelo estis kronata per monumento en la centro. Virino kaj viro levas kune grandegan avelon super iliaj kapoj. Ni lernis, ke la avelo por Giresun ludas gravan rolon, sed jen estas alia grava frukto, kiu donis la nomon al la urbo. Antaŭ longa tempo Giresun nomiĝis Kersus, kio signifas ĉerizo. Pli malfrue la nomo de la urbo estis ŝanĝita al Giresun. Oni diras, ke Giresun estus la elorigina hejmo de la ĉerizo.
La ĉefurbo de la avelo, Giresun, havas kun la ĉirkaŭaĵo ĉirkaŭ 530.000 enloĝantojn.
Sur la plej alta loko de Giresun la ŝatata kastelo kun teĝardeno kaj restoracio leviĝas. La urbo, kiu longan tempon staris sub greka regado, estis aneksita en la jaro 1461 de sultano Fatih Mehmet. Estas plezuro, rigardi la Nigran Maron de la montetoj de Giresun, antaŭ cio vespere. Kiu kontraŭ tio volas ĵeti rigardon al Giresun, tiu faru de la maro. Ni uzis por tio ekskursoboato kaj povis rigardi la urbon dum sunsubiro en ĝia plej bela lumo. Dum multaj fiŝoj ĉirkaŭdancas la boaton, ni povis aŭdi la blekadon de la mevoj, kiuj balancis en la vesperovento.
Nia gastiganto rakontis al ni historieton pri la insuleto antaŭ Giresun. Ĝi estas la unua loĝebla insulo de la orienta Nigra Maro. Gi estas konsiderata kiel sankta loko de la ĉi-tiea loĝantaro. La homoj kredas, ke, kiam oni cirkaŭveturas boate la insuleton je la sepa aŭ dudeka de majo kaj deziras ion dum tio, tiu deziro plenumiĝas. La insuleto estas loĝata de gardisto kun sia familio.
Inter la dekkvinan de aprilo kaj la dekkvinan de junio estas malpermesite, suriri la insuleton, ĉar la mevoj demetas siajn ovojn dum tiu tempo. Instruisto, kiu suriris la insuleton malgraŭ la malpermeso dum menciita tempo, estis atakita de la mevoj kaj devis esti portata al malsanulejo. Sed tiu danĝero ekzistas nur dum la kovperiodo.