La eble plej bonan elrigardon al Istanbulo oni povas ĝui de la Büyük Çamlica, monteto sur la azia flanko en la kvartalo Usküdar. Estas tiu senspiriga elrigardo al la Bosporo kaj la ponto, kiu ankaŭ estas por la istanbulanoj la simbolado de la urbo. En rekta proksimeco situas la iomete pli malgranda Küçük Çamlica, kiu ankaŭ allogas per bona, sed malpli grandioza elrigardo.
La unika atmosfero kuniĝas al la senspiriga panoramo. La urbo subtenas tie restoracojn, kafejojn forme de tielnomitaj Kösk, vilaoj kaj pavilonoj osmanstile, kiuj mergas iun en la majestan gloron de la riĉa pasinteco de la lokoj, al kiuj oni rigardas. Kiam ni vidas la pompan establaĵon, ni unue ektimis sidi nin atendante altajn prezajn. Sed en la urbaj establaĵoj la prezoj estas relative malaltprezaj kaj estas parte pli malmultaj ol en eĉ plej malgrandaj privataj lunĉejoj. Cetere dirite: la kelneroj, kiuj servas tie, estas oficistoj same kiel la virinoj, kiuj preparas antaŭ niaj okuloj la tipaj Gözleme, speco da patkukoj kun diversaj farĉaĵoj!
La menuo oferas matenmanĝon, manĝetojn, ĉefmanĝaĵojn kaj desertojn, ĉiuj tipaj por la turka kuirado.La deca muziko per instrumenta osmana muziko perfektigas la imagaĵon kaj ensorĉas la elrigardon al la urbo ankaŭ sur la belvedero antaŭ la restoracio.
Vizito sur la Çamlica estas rekomendinda je la malfrua posttagmezo. Ne, ĉar la panoramo je alia tempo estus malpli bela. Sed trinkante teon aŭ turkan kafon sur la por turkaj kafejoj tipaj seĝoj, ni ĝuis la elrigardon kaj lasis nin forkapti de la mallaŭta muziko kaj de la ĉirkaŭa arkitekturo en aliaj tempoj. Poste ni promenis tra la zorge flegita parkĝardeno.
Semajnfine ni povis observi turkajn edziĝfestajn kutimojn. Sur la deklivoj de Çamlica troviĝas multnobraj tielnomitaj Düğün Salonları, grandaj salonoj por la nuptoj kun ofte pluraj centoj da gastoj. Novedzinoj en siaj vastaj, prefere per pometra punto, tulo kaj bidoj dekoraciitaj roboj kaj la ne malpli elspezige dekoraciita parencaro, kiuj eklipsus kelkajn germanajn novedzinojn, promenas tra la parko por memorigaj fotaĵoj antaŭ la panoramo de Istanbulo.
Vespermanĝante ni ĝuis la elrigardo al la trembrilanta maro de lumoj kaj antaŭ ĉio la en multaj koloroj lumiĝanta Bosporo-ponto oferdonas aparte propran ĉarmon.