Sur la bildo vi povas vidi 3 mezaĝajn virojn (ili permesas al mi publikigi tiun bildon), kiuj estas ĉiam ankoraŭ fraŭlaj. Mi devas diri, ke ili estas tre afablaj, erudiciaj kaj kleraj (du estas instruistoj kaj unu estas studinta fizikisto) kaj ĉiuj havis rilatojn kun virinoj, kiuj fiaskis. Kaj ili diris al mi, ke ili volos havi koramikojn kaj interedziĝi. Sed kial ili estas ĉiam ankoraŭ fraŭlaj? Ni diskutis pri tio kaj ili ne havis racionalan respondon al tio. Ankaŭ nia ludonantino, 30-jaraĝa, belaspekta, afabla kaj klera, estas fraŭlina. Sed ŝi havas bonan respondon. Ŝi estas islamanino, sed ne tre religiema. Ŝi klarigis al mi: „Mi havis koramikon. Li estis tre afabla, sed ĉiam li volis diri al mi, kion mi faru. Kiam mi diris al li, ke mi ne ŝatas tiun kondutmanieron, li ofte senkulpigis sin. Sed li ne povis ŝanĝi lian kondutmanieron pro lia edukiteco. Mi estas memstara persono,ne propraĵo de mia koramiko aŭ de mia estonta edzo. La junaj viroj akceptas racie (per la cerbo), ke ni virinoj estas memstaraj. En la domo ili „permesas“ tion, sed ekstere ili ĉiam ankoraŭ estas kiel niaj patroj. Pro tio multaj interrilatoj fiaskas.“ Eble tio estas unu el la eblaj respondoj pri tiu problemo.
Mi estis vere frapita, ke tiom da gemezaĝuloj estas fraŭlaj en Turkujo. Mi pensis, ke tio nur ekzistas en okcidentaj landoj.