Bona vetero. Do eksteren!. Ni vagadis tra la ĉirkaŭaĵo de Ohrid kaj iam ni vidis signon „preĝejo s-t Atanasija“. Ni decidis promeni tien, ĉar sur la signo estas skribite: 2 kolimetrojn. Post duona horo tra belega pejzaĝo estas denove signo antaŭ ŝtuparo: „Preĝejo s-ta Atanasija“. Ni sureniris la ŝtuparon kaj staris subite sur malgranda placo kun preĝejeto. La pordo estas malfermita. Ni eniris. Meze de la ĉambro staras tablo kaj sur ĝi estas kolorigiloj kaj penikoj. Sur la maldekstra muro videblas skizo kun iu sanktulo. La pentraĵo estas nur duone preta. Ni ĉirkaŭrigardis iomete en la preĝejeto. La interno estas 3 metrojn larĝa kaj 4 metrojn longa. Malantaŭ la ikonoj, kiuj reprezentas la 12 apostolojn kaj Jesuon Kriston, troviĝas la sakristio. Krome en la interno elteriĝas fonteton. Ni fotis la internon kaj miris pri la nefinita pentraĵo.
Subite viro eniras. Ni rigardas unu la alian kj ni provis klarigi, ke ni admiras la pentraĵojn kaj la ikonojn. Tiam -kiu surprizo. La viro estas la pentristo. Kvankam la interkompreniĝo estis malfacila, ni eksciis, ke li nomiĝas Krome Petreski, havas 56 jarojn kaj 3 gefilojn (kiel mi). Kutime li vivas en la ĉefurbo de Makedonio Skopje, sed dum la someraj monatoj li venas al Ohrid, ĉar tie li pöovas gajni li da mono per farado portretojn de turistoj. Antaŭ nelonge li ricevis tiun mendon: Pentrado de tiu preĝejeto, kiu estas fondita en la jaro 1967. Li estas pagata po kvadratmetro. Por ĉiu kvadratmetro li gajnas 200 eŭrojn. La sanktulo, kiun li estas pentranta, havas 2 kvadratmetrojn. „Por tio mi bezonas 7 tagojn“, li rakontas. „Dum mia restado en Ohrid mi vidas mian edzinon, kiu vivas en Skopje, maksimume unufoje ĉiumonate“, li plurakontas. Li uzas ankoraŭ hodiaŭ maljunan teknikon, tio estas li mem preparas la kolorigilojn. Por ni li preparis la koloron „bluo“. Por tio li krevigis ovon, turnomovis tiun kaj aldonis linoleon. Nun li skuis la miksaĵon. Poste li aldonis rezinon kaj denove li skuis la miksaĵon. Fine li aldonis iom da akvo. „Tiu miksaĵo servas kiel kunigilo“, li klarigis. „Laste mi aldonas la pgmenton, ĉi-kaze la kobaltobluo. Preta! Sed vi povas uzi tiun kolorigilon maksimume 2 ĝis 3 tagojn. Tiam oni devas prepari novan.“
Antaŭ ol ni volis foriri, li invitis nin trinki kafon kun li.
Ĉar la preĝejeto situas soleca kaj for de la urbocentro, nur kelkaj homoj venas tien. Dum nia restado neniu venis. „Ofte neniu venas dum la tuta tago“, li rakontas. „Sed mi ĝuas tion“, li suplementas.