Rekomende de multaj regionanoj ni vizitis la apartan monaĥejon. Ĝi estas populara pilgrimejo por la ortodoksaj kristanoj sur la Balkano. La nomo estas Sveti Naum, kio signifas sanktulo (s-ta) Naum.
Propradire ĝi estis monaĥejo, sed hodiaŭ la plej parto servas kiel luksa hotelo. La monaĥeja komplekso forbrulis apenaŭ komplete en la jaro 1870, nur la preĝejo restis indulgita. La restaĵoj estis rekonstruitaj dum la jaroj, sed ĝi ne estis kaj estas uzitaj kiel monaĥejo. Pro tio la preĝejo staras nun en la korto de la luksa hotelo. Mi pensas, ke tio estas unika en la mondo. La preĝejo devenas el la 9-a jarcento kaj la interno de la preĝejo estas vere vizitinda, se vi interesiĝas pri maljunaj freskoj. Ili montras interalie la patroj de la kirila alfabeto, inter ili estas Kyrill de Saloniko. Ankaŭ S-ta Naum estis disĉiplode Kyrill kaj per tio li estas sammaniere grava disvastiĝanto de la slava skribo. En flanka ĉambreto estas entombigita S-ta Naum, kiu estis ankaŭ fama kuracisto tiutempe. Aliaj freskoj montras scenoj el la vivo de S-ta Naum kaj la fondinton de la monaĥejo, la caro Boris la I-a de Bulgario. La freskoj brilas ankoraŭ hodiaŭ, kvankam ili estas nun 1.150- jaraĝaj.
Kaj laŭ informo de la kasistoj ili neniam estis renovigitaj aŭ refreŝigitaj. Tiu preĝejo estas kortuŝa.
Estas tre pitoreska loko, belegaj pavoj paradas en la korto ĉirkaŭ la preĝejo kaj vi povas ĝui la elrigardon al la lago sidante sur muro.
Ne fora estas elŝipejo. Tie boatoj kuŝas, per kiuj vi povas esplori la multajn fontojn de la rivero „Nigra Drin“. Sed ni ne uzis boaton, ni promenis al la fontoj de la rivero. Tie 30 subteraj fontoj
emerĝas al la tersurfaco pro la vulkana origino de la rivero. Unu el ili estas kadrita en preĝejeto, kiun ni vidis dum nia promenado. El 4 direktoj venas la akvo kaj formas tiamaniere fonton aspektante kiel krucifikso. Ni povis vidi 6 fontojn de la „Nigra Drin“. Post unu kaj duona horo ni sidis nin en malgranda restoracio kaj ĝuis makedonan manĝajon.
Skribante tiun raporton mi sidas sur benko ĉe la strandesplanado. Multaj homoj preterpasas kaj malgrandaj birdoj bekas panerojn de el la grundo proksime de mia benko. La suno brilas.