Ekde Pasko en Dubrovniko kaj ĉirkaŭaĵo la vetero estas aĉa. Pluvegas, pluvas, 1 ĝis 2 horojn ne pluvas, tiam denove pluvas. Blovas forta vento. Krom tio estas malvarme. Neniu vetero por irado eksteren. Al ĉiu malbonŝanco mi kaptis fortan malvarmumon. Aparte malbona estis la nokto de antaŭhieraŭ al hieraŭ. Mi ne povis dormi bone, ĉar el mia nazo fluetis multe da muko, mi havis kapdoloron kaj artralgion kaj febron. Krome mi ĉiam forte tusis kaj ternis. Unuvorte mi sensis morte malsana. Mi rulis min en la lito la tutan nokton. Mi bedaŭris mian edzinon, ĉar ŝi devis aŭskulti la tusadon kaj ternadon. Aldone la tutan nokton pluvegis kaj blovis forta vento kaj la latkurteno klakadis.
Ĉimatene mi ankaŭ ankoraŭ puŝis mian kapon al akraĵo de pendoŝranko. La vundo estis profunda kaj sangis multege el ĝi.
Ĉar la vetero estis aĉa kaj mi sensis ne forta, ni prokrastis nian ekskurson al Trsteno. Morgaŭ la vetero estu denove bona, pro tio ni ekskursos tien morgaŭ.
Dank' al Dio mi sensas hodiaŭ multe pli bona.