La tago dua, la 18-an de aprilo 2013

Post alveno al ĉefstacidomo de Brno mi vidas, ke sur la alven- kaj forvetur-tabuloj jam estas trajno EuroCity 30003 al stacio Wien - Meidling, sed ankoraŭ ne klaras, al kiu perono trajno Railjet venos...

Sed, pro tio, ke kutime la trajnoj, kiuj iras tra Brno al Břeclav (kaj poste al Vieno aŭ al Budapeŝto), uzas unuan peronon, mi iras al la unua perono, kie mi konfirmas mian teorion pro ĉeesto de kelkaj fotistoj.

Post momento mi salutas kolegojn fotistojn el mia loĝkvartalo kaj poste ĉiuj jam aŭdas, ke trajno Railjet vere venos al la unua perono.

Kaj tion ni havus...Mi entrajniĝas, iras al vagono numero 23 kaj post momento mi trovas mian rezervitan lokon. Trajno havas paŭzon 5 minutojn kaj pro tio mi povas foti relative trankvile en trajno.
Unua sperto de la grandspaca vagono estas tia, ke kompare kun la dua klaso de ĉeĥa Pendolino tiu ĉi vagono estas nepre pli spacoplena. Tamen, koloroj de seĝoj estas por mi iom enuigaj, blua koloro en grandspacaj aŭstraj vagonoj de la dua klaso en klasikaj trajnoj (do ne en trajnkompletoj) pli plaĉas al mi.


Dua klaso...

Kompare kun ĉeĥa Pendolino al mi ja plaĉas LCD-ekranoj, kiuj aktuale anoncas, ke personaro de tiu ĉi trajno adiaŭas kun vojaĝantoj, kiuj eltrajniĝis en Brno kaj bonvenigas tiujn vojaĝantojn, kiuj entrajniĝis en Brno.

Baldaŭ post forveturo ni aŭdas profesian bonvenigon en ĉeĥa, angla kaj germana lingvoj. Poste oni ankaŭ kontrolas miajn biletojn kaj kun tio mi ricevas ankaŭ flugfolieton de Ĉeĥaj fervojoj pri novaj konektoj pere de Railjet de decembro 2014.

Sed krom tiu ĉi donaco mi ankaŭ ricevas reklaman ŝlosilujon kun reklamo al Railjet.

Trajno tute ne estas plena, inter vojaĝantoj estas ĉefe fotistoj, kiuj same kiel mi faras multajn fotojn de tiu ĉi trajno.

Mi ankaŭ iras tra tre bone solvita trairo inter vagonoj, sed tamen mi malkovras problemeton dum eniro en alian vagonon - kvankam la pordoj devus malfermi aŭtomate laŭ tio, ke estas antaŭ ili iu movo, ne ĉiam la pordoj reagas rapide.
Trairejo inter vagonoj...
Intertempe mi rimarkas, ke sur LCD-ekranoj estas krom informoj pri aktuala rapideco kaj venontaj haltejoj ankaŭ informoj pri unuopaj trajnklasoj en ĉeĥa, germana kaj angla lingvoj.

Mi provas ankaŭ sendratan reton. Vindozo 7 konektas tuj post momento, sed malgraŭ tio, ke mi konfirmas en mia retumilo Comodo Dragon, ke mi akceptas eblajn riskojn kun uzado de neprotektita reto, mi ne kapablas viziti normalan paĝon.
Iom malgajeta mi do promenas same kiel aliaj fotistoj tra trajno kaj iras al restoracia vagono. Por momento mi sidas en seĝojn, kiuj estos pli interesaj por manĝemuloj en trajno kaj mi devas diri, ke tiuj seĝoj ne estas tro molaj kaj en la dua klaso oni certe sidas pli komforte...


Seĝoj en restoracia vagono...

Sed pro tio, ke temas pri prezentada trajno kaj ne pri normala regula trajno, neniu tro zorgas pri tio, ke preskaŭ ĉiuj vojaĝantoj promenadas tra trajno kaj intensive fotas kaj iras ankaŭ en la unuan klason, kiu estas parto de restoracia vagono.

Kaj en la unua klaso mi sentas tuj diferencon, kiun mi bone konas de aliaj EuroCity trajnoj. Simple vera unua klaso kun aldonita valoro...
Tapiŝo, luksaj ledaj seĝoj, kontaktingoj ĉe ĉiu seĝo (kompare kun la dua klaso, kie estas unu kontaktingo ĉe ĉiam du seĝoj, do teorie povas okazi, ke vi entrajniĝos kaj ekscios, ke neniu kontaktingo estas libera) - unua klaso de Railjet simple estas mojosa... Ne miru pro tio, ke mi mallonge testis komforton de tiu seĝo :)


Pli luksa unua klaso

Komforta estas la seĝo en la unua klaso

Pinto de la oferto de Railjet estas sekcio "business", kiu ofertas pli da spaco kaj estas desegnita kiel kupeo. Sed en tiun ĉi parton de kupeo mi ne havis ŝancon iri...

Kaj ĉar jam proksimiĝas stacio Břeclav, mi revenas al la dua klaso kaj pretigas eltrajniĝi...

Post alveno al Břeclav mi faras lastajn kelkajn fotojn kaj tuj elektas lokon, kie mi kreos videon de forveturo de Railjet al Vieno.

Post forveturo de Railjet mi ankoraŭ iras al mia ŝatata pola EuroCity trajno 102 Polonia, de polaj kuiristoj mi ricevas senpage gazeton "wpodrozy". Kaj poste mi jam nur atendas trajnon al Brno...

Ĉu trajno Railjet vere estas mojosa kaj ŝanĝos kvaliton de ĉeĥa fervojo?

Eblas diri, ke jes. Vagonoj, kiuj nun estas uzataj sur klasikaj EuroCity trajnoj estos uzotaj en rapidtrajnoj kaj tio signifas, ke kelkaj rapidtrajnoj estos pli kvalitaj ol nun.

De la alia vido, tio ankaŭ signifos, ke sur linio Prago - Brno - Vieno - Graz (eventuale sur linio Prago - Bratislava -Budapeŝto) malaperos inter multaj vojaĝantoj ŝatataj kupeoj de la klaso. Kvankam estas vero, ke kelkaj tiuj vagonoj kun kupeoj eble oni uzos sur rapidtrajnoj inter Brno kaj Prago, ja tiuj rapidtrajnoj estos kompare kun Railjet trajnoj grave malrapidaj. Standardo de rapida trajna konekto estos grandspacaj vagonoj simile kiel en busoj kaj aviadiloj.

Alia bona mesaĝo estas tio, ke Aŭstraj fervojoj planas rekonstrui linio de Vieno al Břeclav kaj pro tio vojaĝo per Railjet estos tutcerte pli rapida ol nun per EuroCity trajnoj.

Alia pozitiva kontribuo estas laŭ mi tio, ke estos unuiĝinta kvalito de EuroCity trajnoj kaj do ne okazos, ke unuafoje vojaĝanto vojaĝos en aŭstra vagono kaj duafoje per hungara vagono, kiu ne ofertas saman kvaliton por vojaĝanto...

Ĉu eblus ion plibonigi?

Certe. Kvankam al mi plaĉis multe vojaĝo per Railjet, mi tuj rememoris miajn du vojaĝojn per ICE-trajnoj tra Germanio, kie ĉiu seĝo havis agrablan kapkuseneton. Railjet ne ofertas eĉ en la unua klaso (kapkusenetoj estas ofertataj nur en "business" sekcio). Tio iom degradas la unuan klason kompare kun la unua klaso de privata ĉeĥa fervoja kompanio LEO Express...

Tiuj komfortaj kapkusenoj kiel en ICE bedaŭrinde en la dua klaso de Railjet ne estas...

Supertrajno? Ne...

Pozitiva estas ankaŭ tio, ke nek Ĉeĥaj kaj nek Aŭstraj fervojoj ne faras el Railjet ion kiel "supertrajno" kiel en kazo de ĉeĥa Pendolino, ĉe kiu vi devas pagi por la lokbileto je linio inter Prago kaj Ostrava kaj tiu ĉi lokbileto fakte estas ĉefe krompago por tio, ke vi volas vojaĝi pli rapide kompare kun iom malpli rapidaj ekspres-trajnoj. En Railjet oni ne bezonos pagi por lokbileto. Tio signifas, ke kondiĉoj por vojaĝoj inter Prago kaj Brno estos daŭre samaj kiel hodiaŭ.

Tamen, en la flugfolieto de Ĉeĥaj fervojoj oni povas legi klare pri tio, ke ĉiu vojaĝanto ricevos senpage en la unua klaso gazeton. Bonuso en formo de senpaga varma aŭ malvarma trinkaĵon, kiun vi povas hodiaŭ ricevi en unua klaso de kelkaj EuroCity trajnoj - forgesu pri tio...Nur en kazo, ke vi krompagos la "business"-klason kontraŭ 15 € (tiom kostas la "business"-klaso en Aŭstrio), vi ricevos trinkaĵon senpage.

Senpagajn gazetojn mi atendus same kiel ĉe privataj fervojaj kompanioj RegioJet kaj LEO Express ankaŭ en la dua klaso, sed tio jam estas decido de la transportisto...

Konkludo?

Unua vojaĝo per Railjet al mi vere plaĉis kaj malgraŭ supre menciitaj iom negativaj aspektoj mi devas diri, ke decido de Ĉeĥaj fervojoj aĉeti Railjet kaj kune kun Aŭstraj fervojoj (eventuale ankaŭ kun Slovakoj kaj Hungaroj sur linio de Prago al Budapeŝto) estas ĝusta paŝo por plibonigado de fervojo en Ĉeĥio. -mir-