La tago unua, la 17-an de aprilo 2013

Estas ĉirkaŭ deka horo kaj tridek minutoj kaj mi alvenas al ĉefstacidomo de Brno, kien devas Railjet je 10:55 alveni. Laŭ informpaneloj de alvenoj kaj forveturoj oni ankoraŭ ne povas ekkoni, ke post 25 minutoj alvenos Railjet. Mi ankaŭ ne vidas ie ĵurnalistojn. Tamen, mi malkovras flugfolieton, kiu prezentas novan epoĥon de vojaĝado per trajnoj Railjet. Dum la promeno tra la unua perono mi ja rimarkas unu fotiston, kiu same kiel mi, estas nun ĉefa okupita per spektado de tio, ke sur la unua perono estas iu maljunulino. Ŝia ĉeestoo ŝajne ne gravus, sed pro ŝia odoraĉo estas klara, ke ĝis momento, kiam alvenos trajno Railjet kaj kun ĝi ankaŭ ĵurnalistoj, tiu virino devos forlasi la peronon.

Antaŭ la alveno de Railjet ja alvenas al Brno ankoraŭ trajno EuroCity 278 Gustav Klimt. Tiu ĉi trajno estos de jaro 2014 tute alia: kvankam ĝi daŭre konekton urbon Graz kun Prago, ne plu de decembro 2014 temos pri "lokomotivo kaj kelkaj vagonoj". Interesa ja estas tio, ke kelkaj tagoj antaŭ reala alveno de Railjet tiun ĉi trajnon tiris aŭstra lokomotivo Taurus kun reklamo prezentanta novan konekton per Railjet de decembro 2014.


Lokomotivo Taurus kun nova reklamo (trajno EuroCity 279 al Vieno, la 14-an de aprilo 2013)

Estas 10:45 kaj estas finfine klara, ke trajno EuroCity 30000 alvenos al la unua perono. Kaj mi iras al la kvina kaj sesa peronoj, ĉar de tiu loko mi povas pli bone dokumenti alvenon al Brno. Sed mi ne estas sola, kun mi volas dokumenti alvenon kelkaj aliaj fotistoj :)


Railjet finfine alvenis al Brno

Video farita, do mi tuj marŝas al la unua perono, kie eltrajniĝas gravuloj de Ĉeĥaj kaj Aŭstraj fervojoj. Iaj fotistoj ja ne interesiĝas pri gravuloj, sed ĉefe pri trajno kaj komencas ĝin foti de multaj lokoj.
Ankaŭ mi unue ne interesiĝas pri gravuloj, sed ĉefe serĉas, de kiu vagono de dua klaso eltrajniĝos Josef Petrák, ĉefredaktoro de ĉeĥa retejo ŽelPage.cz, kiu informas multe pri novaĵoj en fervoja mondo. Kaj ĝuste en la momento, kiam Josef eltrajniĝas, mi sukcesas lin trovi, do ni en bona humoro salutas nin kaj post mallonga momento mi salutas kun alia redaktoro de ŽelPage.cz, do kun Matouš Danielka.

Josef tamen tuj marŝas al gravuloj, ĉar laŭ liaj vortoj oni transdonos modelon de railjet en skalo H0, do mi sekvas lin ankaŭ kaj provas tra grupo de ĵurnalistoj tiun ĉi amuzan transdonon ankaŭ foti :)

Christian Kern (ĉefdirektoro de Aŭstraj fervojoj) transdonas al Petr Žaluda modelon de Railjet


Kaj ankoraŭ unufoje pozo por ĵurnalistoj

Post transdono de modeloj diskutas ambaŭ ĉefdirektoroj kun ĵurnalistoj, tio ja min tiom ne interesiĝas kaj mi komencas foti trajnon mem :)

Plej interesa estas platformo por rulseĝistoj:


Interese solvita platformo por rulseĝistoj

Granda intereso ĉefa inter junaj fotistoj estas ankaŭ havi foton kun lokomotivo - simple, sur ĉefstacidomo vere estas vivo ĉirkaŭ trajno Railjet.


Railjet - lokomotivo de flanka vido

Sed tiam jam proksimiĝas la tempo, kiam Railjet devas forveturi de Brno al Prago kaj do mi elektas lokon, de kie mi dokumentos forveturon de Railjet. Ankoraŭ mi adiaŭas kun Josef Petrák kaj Matouš Danielka kaj mi finfine iras al loko antaŭ lokomotivo por fari videon. Same kiel dum alveno, ankaŭ forveturon dokumentas kun mi multaj fotistoj.

Videoj:
Alveno de Railjet al Brno
Forveturo de Railjet de Brno

Kaj per videoj de alveno kaj forveturo mi finas unua parton de tiu ĉi du-parta raportaĵo. En dua parto, kiun mi publikigos baldaŭ, vi povos legi pri miaj spertoj de vojaĝo per Railjet de Brno al urbo Břeclav. -mir-